Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Brief Veenlanden College aan ouders ivm incident

Datum: 09 december 2010
Bron: VLC

PetersHotnews.nl, Midpoint FM & TV en 0297-online.nl plaatsen op verzoek van het Veenlanden College de volgende brief voor de ouders van leerlingen op het VLC:

**********************************
Aan de ouder(s)/verzorger(s)
van alle leerlingen van het VLC
locatie Mijdrecht en locatie Vinkeveen

Mijdrecht/Vinkeveen, 8 december 2010
Ons kernmerk: 2221u08-12-10

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Op grond van een onjuist gerucht dat docenten woensdag 8 december na het 3e lesuur zouden gaan staken, daarbij ondersteund door leerlingen, heeft zich de situatie voorgedaan dat het brandalarm door leerlingen werd ingedrukt. Vervolgens moest de school volgens afspraak met de brandweer worden ontruimd. Na beëindiging van het valse alarm meende een zeer grote groep leerlingen te moeten gaan staken. Dit ter ondersteuning van de niet bestaande staking.

Bij een fors aantal leerlingen werd geconstateerd dat zij de regels hebben overschreden. In deze gevallen worden passende maatregelen genomen.

Slechts na sterk aandringen door personeel en directie konden de lessen weer worden hervat.

Wij maken u er opmerkzaam op dat dergelijke situaties altijd leiden tot onveiligheid. Het misbruiken van het brandalarm leidt ertoe dat bij werkelijke brand de signalen niet meer serieus genomen worden.

Wij verzoeken u vriendelijk doch zeer dringend dit met uw zoon of dochter te bespreken en met name de ontstane onveilige situatie door het bovenstaande te benadrukken. Wij zijn als personeel geraakt en teleurgesteld door deze gang van zaken. Het gaat hierbij om het gedrag van leerlingen.

Verder maken we van de gelegenheid gebruik u erop te wijzen dat er geen sprake is van docentstakingen noch van leerlingenstakingen. Deze geruchten doen wel de ronde. Berichten via internet of mobiele telefoons (pingen) zijn volstrekt uit de lucht gegrepen en dus onjuist. Wij vragen u ook dat met uw zoon of dochter te bespreken.

Met vriendelijke groet,
VeenLanden College

Drs. A.J. Kraak,
wnd. rector

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug