Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Camerabeveiliging op bedrijventerrein Mijdrecht

Datum: 22 november 2010
Bron: Gemeente De Ronde Venen

De Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen De Ronde Venen (SBB) heeft samen met de gemeente De Ronde Venen en het bedrijfsleven de handen ineen geslagen om te komen tot collectieve camerabeveiliging op het bedrijventerrein in Mijdrecht. Woensdag 24 november ondertekenen de partijen een overeenkomst waarmee de start van het toezicht wordt bezegeld. Het cameratoezicht is vanaf 1 januari 2011 operationeel.

Doel van de camerabeveiliging is de veiligheid voor de bedrijven op het bedrijventerrein te vergroten. De afgelopen jaren zijn diverse bedrijven één of meerdere malen bezocht door inbrekers of vandalen. Na vijf jaar heeft de SBB De Ronde Venen het licht op groen kunnen zetten voor uitvoering van de aanleg van een camerabeveiligingsysteem. Dit initiatief wordt gesteund door gemeente De Ronde Venen, provincie, Rabobank en het bedrijfsleven. Gezamenlijk hebben zij de investering voor dertien camera's mogelijk gemaakt die, geplaatst op strategische plaatsen, het bedrijventerrein 24 uur per dag in de gaten kunnen houden.

SBB De Ronde Venen heeft bij landelijke spelers en bij lokale bedrijven offertes voor hun levering en dienstverlening gevraagd. Twee Mijdrechtse bedrijven hebben uiteindelijk de voorkeur gekregen om als partner van SBB De Ronde Venen op te treden. Homan Beveiliging heeft de opdracht gekregen voor de aanleg en onderhoud van de camera-infrastructuur, Homan Beveiliging heeft SBB De Ronde Venen niet alleen voorzien van een scherpe en goede offerte, maar heeft SBB De Ronde Venen de afgelopen vijf jaar met raad en daad terzijde gestaan om te komen tot de realisatie van het camerabeveiligingssysteem.
Risiguard Beveiliging is geselecteerd om gebruik te mogen maken van de camera-infrastructuur om effectief te kunnen reageren op alarmmeldingen. Risiguard Beveiliging ondersteunt al veel bedrijven op het bedrijventerrein in Mijdrecht in de beveiliging en voert daarnaast surveillance diensten uit voor deze bedrijven.
Om optimaal gebruik te kunnen maken van de beveiligingsoplossing die geboden wordt, is het nodig deelnemer te zijn van de collectieve beveiliging van de SBB en aangesloten te zijn bij Risiguard voor de surveillance. Meer dan 80 bedrijven hebben zich inmiddels aangemeld om de jaarlijkse exploitatiekosten van het camerasysteem te dragen, de SBB gaat de komende maanden verder met om een nog groter draagvlak te verkrijgen. Alle bedrijven op het bedrijventerrein in Mijdrecht hebben voordeel bij het systeem, echter alleen bij de deelnemende leden zal de alarmopvolging volledig kunnen zijn.

De gezamenlijke inspanning heeft geleid tot een uniek beveiligingsplan waarmee het bedrijventerrein in Mijdrecht een aanzienlijke opwaardering krijgt die de economische motor van Mijdrecht verstrekt. Bedrijven die zich nog niet als deelnemer hebben aangemeld worden van harte uitgenodigd om dit alsnog te doen.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Family Mijdrecht

Terug

Family Mijdrecht