Notice: Undefined variable: aExtraHeaders in /home/hoisen6926/domains/petershotnews.nl/public_html/controllers/news.cont.php on line 89

Notice: Undefined variable: aExtraHeaders in /home/hoisen6926/domains/petershotnews.nl/public_html/controllers/news.cont.php on line 98

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/hoisen6926/domains/petershotnews.nl/public_html/controllers/news.cont.php on line 98
Reconstructie Baambrugse Zuwe Vinkeveen opnieuw uitgesteld - Peters Hotnews.nl
Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Reconstructie Baambrugse Zuwe Vinkeveen opnieuw uitgesteld

Datum: 14 oktober 2010
Bron: Gemeente De Ronde Venen

De wegwerkzaamheden die een einde moeten maken aan de verzakking van de Baambrugse Zuwe zijn opnieuw voor onbepaalde tijd uitgesteld. Door de onverwacht aangetroffen ernstige mate van bodemverontreiniging en de daaruit voortkomende extra kosten, is heroriëntatie op een oplossing voor de zettingproblematiek noodzakelijk. Bovendien is de verbrede A2 nog niet volledig beschikbaar. Daardoor maakt meer verkeer gebruik van de route via de
Vinkenkade en Groenlandsekade, die nodig is als omleidingsroute tijdens de wegwerkzaamheden. Het college van gemeente De Ronde Venen stemde in met uitstel van de werkzaamheden.

In de ondergrond van het eerste gedeelte van de Baambrugse Zuwe (gedeelte Herenweg t/m huisnummer 128E) zijn verontreinigingen aangetroffen, waardoor extra maatregelen nodig zijn om op een
verantwoorde manier in de grond te werken. Deze verontreinigingen (lood, koper, zink en PAK's) komen deels door de aanwezigheid van het zogenaamde toemaakdek (de samenstelling van de
bodem). Op zichzelf geen verontrustende constatering. Echter, voor diegenen die in deze grond moeten werken, is het wettelijk vereist aanvullende maatregelen te treffen ter bescherming van hun gezondheid. Om de financiële consequenties van die maatregelen te minimaliseren, zullen alternatieve oplossingen moeten worden ontwikkeld. De gemeenteraad zal over de aanvaardbaarheid van die alternatieven ver-volgens nog een uitspraak moeten doen.

Als gevolg van de verlate ingebruikneming van de tunnel nabij Utrecht, is de volledige capaciteit van de A2 nog niet beschikbaar. Ook de aansluitingen van/naar de N201 zullen later klaar zijn, onder andere als gevolg van het feit dat de ondergrond ter plaatse nu nog teveel in beweging is. Voor de planning van de wegwerkzaamheden aan de Baambrugse Zuwe was het uitgangspunt dat deze wegen beschikbaar zouden zijn vanwege de noodzakelijke omleidingen en een zoveel mogelijk ongestoorde bereikbaarheid voor met name de hulpdiensten.

Op basis van beide omstandigheden is de conclusie getrokken dat de reconstructiewerkzaamheden aan de Baambrugse Zuwe opnieuw moeten worden uitgesteld. Een nieuwe startdatum is afhankelijk van het moment waarop de gemeenteraad zich kan uitspreken over de alternatieven. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat dit komende winter / voorjaar 2011 het geval kan zijn. Bij de bepaling van een nieuwe startdatum zal uiteraard rekening worden gehouden met de eerder gedane toezegging aan de recreatieve ondernemers in het gebied. Om de nadelige gevolgen van de afsluiting voor de onderne-mers in de recreatieve sector zoveel mogelijk te beperken, zullen zij slechts in één vaarseizoen te maken hebben met een beperktere bereikbaarheid van hun bedrijf voor gemotoriseerd verkeer.

Meer informatie over de reconstructie van de Baambrugse Zuwe vindt u op www.baambrugsezuwe.nl.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Family Mijdrecht

Terug

Family Mijdrecht