Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Aandacht voor illegaal vuurwerk

Datum: 01 september 2010
Bron: Politie Regio Utrecht

UTRECHT - Vanaf 1 september 2010 is de politie Utrecht gestart met extra toezicht als het gaat om illegaal vuurwerk. Informatie van burgers uit de provincie Utrecht is hierbij echt nodig. De politie Utrecht richt zich in dit project op alle handel in illegaal vuurwerk (lawinepijlen, mortieren. strijkers e.d.) binnen de provincie Utrecht. Dit vuurwerk is de grootste oorzaak van soms ernstige verwondingen (zoals oogletsel), overlast voor mens en dier en ernstige vernielingen aan straatmeubilair (bushokjes/verkeersborden). De schade is nog altijd onaanvaardbaar hoog.

De politie Utrecht doet met specialistische rechercheurs en wijkagenten onderzoek naar de handel in illegaal vuurwerk. We willen alle inwoners wijzen op het gevaar, dat men loopt door illegaal vuurwerk in woningen, garageboxen, loodsen en schuren op te slaan. Vuurwerk is een massa-explosief, wat wil zeggen dat opgeslagen vuurwerk niet één voor één afgaat, maar alles tegelijk. Zo'n explosie kan in één keer een gehele woning opblazen.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug