Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Brandweer Amsterdam-Amstelland in cijfers

Datum: 31 maart 2010
Bron: Brandweer Amsterdam-Amstelland

In 2009 heeft Brandweer Amsterdam-Amstelland minder meldingen gekregen dan in 2008. In totaal kwamen er 12097 meldingen binnen bij de alarmcentrale. 5204 keer moest worden uitgerukt voor brand, de overige melding betroffen diverse vormen van hulpverlening, zoals waterongevallen dieren in nood of het uitrukken voor een reanimatie.

In 2008 moest het korps 12266 keer in actie komen. Voor het tweede jaar op rij is er een daling te zien in het aantal incidenten. Zo waren er in 5204 branden in 2009, tegenover 5337 het jaar ervoor. Een daling van 133. Echter, in een aantal gemeenten in de regio steeg het aantal branden. In Uithoorn was één brand meer dan in 2008, kazerne Amstelveen moest tien keer vaker uitrukken en in Diemen waren zelfs twintig branden.

Wel is er een stijging te zien in het aantal keer er hulp werd geboden bij hartstilstanden. Afgelopen jaar zijn er 521 uitrukken geweest, dat zijn er vierentwintig meer dan in 2008. Sinds Brandweer Amsterdam-Amstelland de AED aan boord heeft, is elk jaar een stijging te zien in het aantal uitrukken. Ter vergelijking, in 2006 werd er nog 329 keer uitgerukt. In een paar jaar tijd is dit aantal dus met bijna 200 gestegen. In Ouder-Amstel en Diemen daalde de uitrukken met de AED ten opzichte van 2008.

(Brand)veilig Leven
De brandweer wil de komende jaren het aantal incidenten sterk laten dalen door meer aandacht te vestigen op het voorkomen van brand, in plaats van het blussen ervan. Deze koersverandering is ook noodzakelijk. De afgelopen twintig jaar is het budget voor de brandweer in ons land verdubbeld, maar dit heeft niet geleid tot een grote vermindering van het aantal branden. De schade als gevolg van brand is zelfs fors gestegen. De brandweer moet de komende jaren een omschakeling van de achterkant (repressie) naar de voorkant (voorlichting, proactief en preventief) maken. Alleen door mensen bewust te maken van het belang van brandveiligheid en door het bieden van een handelingsperspectief, kan het aantal branden en de schade als gevolg van brand, omlaag.
Een voorbeeld hiervan is de rookmelderactie die Brandweer Amsterdam-Amstelland in 2009 voerde met de Voedselbank. Klanten van de Voedselbank in een aantal wijken in de regio, konden tijdens de actie gratis een rookmelder krijgen.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug