Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Snelheidscontroles in Wilnis in 30 km zone

Datum: 05 maart 2010
Bron: Gemeente De Ronde Venen

Om de verkeersveiligheid te vergroten, is op 1 maart j.l. een handhavingtraject van start gegaan voor de Oudhuijzerweg in Wilnis. Deze actie is onderdeel van een brede aanpak van de verkeersonveiligheid in de straat. Naast handhaving van de snelheid komt ook de inrichting van de weg aan bod.

Gebleken is dat bewoners de Oudhuijzerweg als onveilig ervaren. Daarom zijn afspraken gemaakt met de politie om de snelheid hier beter te gaan handhaven. In de eerste week zal een snelheidsovertreding nog leiden tot een waarschuwing, daarna zullen bekeuringen worden uitgedeeld. De Oudhuijzerweg in Wilnis is zoals zoveel wegen in de gemeente een oude dijkweg met lint-bebouwing. Het is daarnaast een ontsluitende route vanaf het zuiden van Vinkenveen naar de N212 en een bekende sluiproute voor verkeer richting de A2. De weg is echter zeer smal, waardoor auto’s hun snelheid moeten minderen om rekening te houden met fietsers, voetgangers en tegenliggers. De Gemeente De Ronde Venen heeft de Oudhuijzerweg daarom aangewezen als een 30 km/h zone. Aangezien de weg nog steeds als onveilig wordt ervaren, zijn aanvullende maatregelen nodig. Het handhavingtraject zal drie maanden duren, waarin de politie regelmatig snelheidsmetingen zal uitvoeren. Aansluitend op dit traject zal een herinrichting van de Oudhuijzerweg plaatsvinden om een veilige snelheid af te dwingen.

De afgelopen week heeft de politie vele controles uitgevoerd en honderden bestuurders kregen een waarschuwing. Vanaf volgende week zal er wel bekeurd worden.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug