Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Toptechniekwerkplaats in gebruik

Datum: 19 februari 2010
Bron: www.petershotnews.nl

Woensdag jl. is op OBS Willespoort in Wilnis de toptechniekwerkplaats officieel in gebruik genomen.
Voor deze opening was op het schoolplein een kettingreactie opgesteld, die de totstandkoming van het technieklokaal symboliseerde.

De presentatie was in handen van TV-presentator Sipke Jan Bousema, die de leerlingen van de school op zeer enthousiaste wijze bij het gebeuren betrok. Onder begeleiding van speciale muziek startte na het aftellen met de kinderen de kettingreactie. Met een echte raceauto werd het geheel in werking gezet. Samen met enkele leerlingen van de school vormde Sipke Jan op een zogenaamde Segway een onderdeel in de keten, die door een enkele ouders was geconstrueerd.

Na dat achtereenvolgens dominostenen, een buizenbaan en wip en een glijbaan met elkaar waren verbonden, kon met een sleutel de symbolische (Willes)poort worden geopend.

Met dit technieklokaal heeft niet alleen OBS Willespoort, maar het gehele basisonderwijs in De Ronde Venen, er een kennis- en uitleencentrum bij gekregen dat uniek is in Nederland. De bedoeling is om in de techniekwerkplaats gastlessen door bijvoorbeeld het NeMo te laten verzorgen, waar scholen dan op in kunnen tekenen. Naast allerlei techniek- en wetenschapslessen zullen er in de nabije toekomst diverse nascholingsactiviteiten voor groepsleerkrachten worden georganiseerd. Ook bij de verdere ontwikkeling van de Brede School zal deze techniekwerkplaats na schooltijd een rol gaan spelen.

Sluitstuk
De ingebruikneming van de toptechniekwerkplaats is het sluitstuk van een project dat vier jaar geleden begon. In 2006 opende de Nederlandse kosmonaut André Kuipers op OBS Willespoort de technotheek. Basisscholen uit de omgeving lenen daar sindsdien allerlei lesmaterialen op het gebied van techniek, wetenschap en ruimtevaart. Al na korte tijd was de technotheek te klein en bleek er bovendien behoefte aan een ruimte waar ook met materialen gewerkt kan worden. Dankzij de medewerking van overheid, gemeente en instellingen, maar ook dankzij de bijdragen van een groot aantal bedrijven is de realisering van de toptechniekplaats mogelijk gemaakt. 

Met het project heeft de school in 2007 de Leren Ondernemenprijs gewonnen. In december jl. won de school de Landelijke Innovatieprijs 2009 van het Platform Bètatechniek toegekend vanwege de voortrekkersrol die OBS Willespoort op het gebied van wetenschap- en techniekonderwijs in Nederland vervult.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug