Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Geweld in weekend stevig aangepakt met ‘Weekendarrangement’

Datum: 27 januari 2010
Bron: Gemeente De Ronde Venen

In De Ronde Venen is vanaf 1 februari 2009 het zogenaamde Weekendarrangement van kracht. Dat betekent dat het plegen van geweld vanaf die datum steviger wordt aangepakt. Geweldplegers die vanaf vrijdagavond worden opgepakt, moeten het hele weekend in een politiecel doorbrengen. Pas op maandag worden zij vrijgelaten, voorzien van een boete, het vooruitzicht op een taakstraf of een dagvaarding om voor de rechter te verschijnen.

Om het Weekendarrangement onder de aandacht te brengen, wordt de komende tijd in de gemeente een communicatiecampagne gevoerd. Het is een campagne met een knipoog die inmiddels onder andere succesvol in Amersfoort is toegepast. Ervaringen leren dat van bekendheid met de maatregel al een preventief effect uitgaat. Naast aandacht in de (lokale) media, zullen bezoekers van uitgaans- en sportgelegenheden ook door middel van driehoeksborden, posters en bierviltjes op de hoogte worden gesteld van het Weekendarrangement.
Rondeveense weekenden zijn gezellig en verlopen over het algemeen in een goede sfeer. Geweld hoort daar niet bij. Het aantal geweldsdelicten in De Ronde Venen geeft niet direct aanleiding tot zorg, maar toch heeft ook deze gemeente te maken met geweld op straat, in het verkeer, bij het sporten, in het uitgaansleven en thuis. Uit ervaring blijkt dat, over het algemeen, op de avonden van vrijdag en zaterdag een verhoging waarneembaar is van het aantal geweldsincidenten. De kans dat geweldsdelicten zich in het weekend voordoen is groter door alcoholgebruik en een concentratie van veel mensen op relatief kleine gebieden (uitgaanscentra, sportvelden). Dit kan sneller tot irritatie leiden.
Met de harde aanpak van geweldplegers in het weekend willen gemeente, politie en Openbaar Ministerie deze ontwikkeling terugdringen. De partijen verwachten dat van de harde aanpak een preventieve werking uitgaat. Juist daar waar mensen bijeen zijn voor ontspanning, dienen geweldszaken stevig te worden aangepakt.
De aanpak maakt een zogenaamd lik-op-stuk beleid mogelijk omdat, als de verdachte op maandag wordt vrijgelaten, hij of zij de cel verlaat met een concrete beslissing op zak. Ook ondervindt de verdachte meteen de consequenties van zijn handelen omdat hij in het weekend vastzit en op maandag niet naar het werk of naar school kan. Het weekendarrangement maakt onderdeel uit van een goed ingerichte, integrale preventieve aanpak van uitgaansgeweld binnen de gemeente De Ronde Venen.
Het weekendarrangement wordt al in verschillende Nederlandse gemeenten toegepast, zoals Amersfoort, Maassluis, Schiedam, Tilburg en Vlaardingen. Naar aanleiding van de positieve evaluatie van het weekendarrangement in Amersfoort en het feit dat verschillende gemeenten in de regio hebben aangegeven dit instrument in te willen zetten, heeft de districtelijk driehoek besloten om het weekendarrangement per 1 februari 2010 toe te passen in De Ronde Venen, Breukelen, Woerden en Maarssen.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34
Terug