Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Daling criminaliteit zet door

Datum: 26 januari 2010
Bron: Politie Regio Utrecht

De totale criminaliteit binnen de acht gemeenten van het district Rijn & Venen (De Ronde Venen, Breukelen, Abcoude, Loenen, Woerden, Montfoort, Oudewater en Maarssen) is in 2009 gedaald met 4% ten opzichte van 2008. In 2009 is er 8.090 keer aangifte gedaan van een strafbaar feit. In 2008 was dit aantal 8.462. Het is het zesde achtereenvolgende jaar dat er een daling te zien is. In 2009 zijn 2.759 verdachten aangehouden. Van de totaal 8.090 aangiften zijn 1.346 zaken opgelost.

In 2002 werd in het district Rijn & Venen 10.646 keer aangiften gedaan van strafbare feiten. Dit betekent dat ten opzichte van 2002 de geregistreerde criminaliteit met 24% is gedaald.

Klik hier voor de cijfers per gemeente als PDF.

Doelstelling
De politie heeft samen met het Openbaar Ministerie en de gemeenten een gezamelijke doelstelling afgesproken, namelijk een verlaging van de criminaliteitscijfers met 40% eind 2011.

Ontwikkeling criminaliteit in 2009
In 2009 richtte het district Rijn & Venen zich conform de afgesproken doelstellingen op de thema's jeugdoverlast, veelvoorkomende criminaliteit en ondermijning.

Stijgers en dalers
In 2009 is het aantal vernielingen, fietsendiefstal en autoinbraken gedaald met 12%. De stijging zit met name in het aantal bedrijfsinbraken. Dit is ten opzichte van 2008 met 17% toegenomen. Het aantal overvallen is, net als de landelijke trend, toegenomen van 5 naar 17. Hiervan is de helft opgelost.

Jeugdoverlast
In 2009 zijn 1.235 meldingen geregistreerd van jeugdoverlast. Dit is een daling van 3% ten opzichte van 2006 (peiljaar). Het aantal bekeuringen met staandehoudingen met betrekking tot overlast betrof 478.

Een belangrijke stap in de aanpak van jeugdoverlast was het aanstellen van een taakaccent jeugd binnen alle vijf wijkteams van het district. Er is een inventarisatie gedaan naar jeugdgroepen. Binnen het district Rijn & Venen zijn er 20 jeugdgroepen, waarvan één crimineel, één overlast gevend/crimineel en twee overlastgevend. De overige jeugdgroepen vallen onder de categorie hinderlijk. Deze gegevens zijn afkomstig van een zorgvuldige inventarisatie die de gemeenten samen met de politie in 2009 hebben afgerond. De aanpak van hinderlijk en overlastgevend gedrag is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van gemeenten. De aanpak van criminele uitwassen is een primaire taak voor politie en OM.

Ondermijning
In 2009 zijn er 22 hennepkwekerijen ontmanteld, waarbij 35 verdachten werden aangehouden en enkele verdachten nog gehoord moeten worden. In totaal zijn er 6.913 hennepplanten en 8,7 kilo hennep aangetroffen met een straatwaarde van bijna 500.000 euro. In samenwerking met de gemeenten en het Openbaar Ministerie wordt een convenant voorbereid ten behoeve van de aanpak van de hennepteelt.

Geweld
Geweldsmisdrijven zijn ten opzichte van 2008 met 2% gedaald. Met name straatroof is gedaald van 30 naar 24 aangiftes. De grootste stijger is het aantal overvallen (van 5 naar 17).

In 2009 is er extra aandacht geweest voor huiselijk geweld vanwege de invoering van het huisverbod en een betere registratie. Het aantal aangiften is nagenoeg gelijk gebleven en betrof 110. Er zijn 5 huisverboden uitgereikt.

Heterdaadkracht
In 75% van de aanhoudingen betreft het een heterdaadaanhouding. Hierbij spelen meldingen van burgers een belangrijke rol. Het afgelopen jaar is nadrukkelijker gevraagd aan burgers om bij heterdaad of verdachte situaties te bellen naar het alarmnummer 1-1-2. Er zijn 2.031 heterdaad aanhoudingen verricht in 2009.

Burgers hebben 1.908 meldingen, vallende onder de categorie prio 1, gedaan. In bijna 95% van de gevallen was de politie binnen 10 minuten ter plaatse.

Speerpunten 2010
Voor het jaar 2010 gaat het district Rijn & Venen zich focussen op de aanpak van jeugdoverlast, misdrijven met een grote impact (woninginbraken, geweld ) en ondermijning (georganiseerde hennepteelt en heling).

Criminaliteitscijfers 2009

Criminaliteitscijfers      
2008   
2009   
groei/afname
Woninginbraken
884
891
1%
Bedrijfsinbraken
369
431
17%
Geweldsmisdrijven
738
722
-2%
Auto-inbraak
1.467
1.421
-3%
Fietsendiefstal
894
846
-5%
Vernielingen
1.783
1.385
-22%
Overige criminaliteit
2.326
2.393
3%
Totale criminaliteit
8.462
8.090
-4%

 

 

 

 

Productie

 

 

 

Aangiften
8.462
8.090
-4%
Aanhoudingen
2.798
2.759
-1%

Klik hier voor de cijfers per gemeente als PDF.

NB:  De cijfers zijn voorlopig. Pas in het voorjaar van 2010 zullen op regionaal niveau de definitieve cijfers in een jaarverslag gepubliceerd en geanalyseerd worden.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Family Mijdrecht


Terug

Family Mijdrecht