Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Strooiroutes aangepast door tekort aan zout

Datum: 12 januari 2010
Bron: Gemeente De Ronde Venen

De strooiroutes in de gemeente De Ronde Venen zijn aangepast als gevolg van een tekort aan strooizout. De gemeente beschikt nog maar over een zeer beperkte voorraad zout om wegen berijdbaar te houden en heeft daarom besloten alleen nog maar op belangrijke doorgaande hoofdroutes, busroutes en fietspaden te strooien. Gezien de winterse omstandigheden waardoor Nederland wordt getroffen en de grote vraag naar zout, is de verwachting dat de aangepaste strooiroutes voorlopig van kracht zullen blijven.

Om de resterende voorraden strooizout zo eerlijk mogelijk te verdelen tussen Rijk, provincies en gemeenten, zijn op voorstel van het ministerie van Binnenlandse Zaken zogenaamde regionale zoutloketten in het leven geroepen. Het beschikbare strooizout wordt via deze loketten onder de verschillende overheden verdeeld, rechtstreeks zout betrekken van de leverancier is niet meer mogelijk. De Ronde Venen neemt deel aan het regionale loket dat in de provincie Utrecht is gevormd. Het is nog niet duidelijk wanneer en hoeveel strooizout de gemeente via dit regionale loket krijgt.
Besloten is daarom voorlopig alleen maar te strooien op hoofdroutes van auto- en fietsverkeer en op busroutes. Op bijgaand kaartje is te zien wat de hoofdroutes van het autoverkeer zijn. Getracht wordt deze routes zo goed mogelijk berijdbaar te houden, maar gezien de nijpende zouttekorten zal het strooien tot een minimum worden beperkt. Ook wordt het zoutstrooisel vermengd met zand om een beter effect te krijgen. Maar dit zout/zand mengsel biedt kwalitatief minder resultaat dan het puur strooien met zout. Voor deze aanpak is echter gekozen om zolang mogelijk met de bestaande voorraad te kunnen doen.
Buiten de belangrijke verkeersroutes wordt niet meer gestrooid, zolang de gemeente een beperkte voorraad heeft . Dit betekent dat deze wegen zeer glad kunnen zijn! Verkeersdeelnemers worden opgeroepen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Family Mijdrecht

Terug

Family Mijdrecht