Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Geweld in weekend wordt stevig aangepakt

Datum: 16 december 2009
Bron: Gemeente De Ronde Venen

Het plegen van geweld in het weekend wordt vanaf 1 februari 2010 steviger aangepakt in De Ronde Venen. Geweldplegers die vanaf vrijdagavond worden opgepakt, moeten het hele weekend doorbrengen in een politiecel. Pas op maandag worden zij vrijgelaten, voorzien van een boete, het vooruitzicht op een taakstraf of een dagvaarding om voor de rechter te verschijnen.

Rondeveense weekenden zijn gezellig en verlopen over het algemeen in een goede sfeer. Geweld hoort daar niet bij. Het aantal geweldsdelicten in De Ronde Venen geeft niet direct aanleiding tot zorg, maar toch heeft ook deze gemeente te maken met geweld op straat, in het verkeer, bij het sporten, in het uitgaansleven en thuis. Uit ervaring blijkt dat, over het algemeen, op de avonden van vrijdag en zaterdag een verhoging waarneembaar is van het aantal geweldsincidenten. De kans dat geweldsdelicten zich in het weekend voordoen is groter door alcoholgebruik en een concentratie van veel mensen op relatief kleine gebieden (uitgaanscentra, sportvelden). Dit kan sneller tot irritatie leiden.
Met de harde aanpak van geweldplegers in het weekend (het zogenaamde weekendarrangement) willen gemeente, politie en Openbaar Ministerie deze ontwikkeling terugdringen. De partijen verwachten dat van de harde aanpak, waar de nodige publiciteit aan zal worden, een preventieve werking uitgaat. Juist daar waar mensen bijeen zijn voor ontspanning, dienen geweldszaken stevig te worden aangepakt.

De aanpak maakt een zogenaamd lik-op-stuk beleid mogelijk omdat de verdachte bij de invrijheidsstelling op maandag met een concrete beslissing de cel verlaat. Ook het slachtoffer weet op maandagochtend hoe een zaak af zal lopen. De politie heeft in het weekend de mogelijkheid om het onderzoek naar het geweldsincident te doen. Ook ondervindt de verdachte meteen de consequenties van zijn handelen omdat hij in het weekend vastzit en op maandag niet naar het werk of naar school kan. Het weekendarrangement maakt onderdeel uit van een goed ingerichte, integrale preventieve aanpak van uitgaansgeweld binnen de gemeente De Ronde Venen.

Het weekendarrangement wordt al in verschillende Nederlandse gemeenten toegepast, zoals Amersfoort, Maassluis, Schiedam, Tilburg en Vlaardingen.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Family Mijdrecht


Terug

Family Mijdrecht