Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

'Regionaliseren leidt tot efficiëntere brandweer'

Datum: 18 november 2009
Bron: Gemeente De Ronde Venen

Het college van B en W gaat de gemeenteraad voorstellen om de brandweer per 1 januari 2010 te regionaliseren. Dat hebben B en W dinsdag 17 november besloten. Door de brandweer te laten opgaan in een regionaal korps, kan de kwaliteit van de brandweerzorg worden verbeterd en ge-professionaliseerd. Brandbestrijding blijft plaatsvinden vanuit de huidige brandweerposten in Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen.

Het voorstel van het college past in het landelijke beleid om te komen tot een geregionaliseerde brandweer. Als de gemeenteraad in december met het voorstel instemt, zal de brandweer van De Ronde Venen samen met de korpsen uit 28 andere Utrechtse gemeenten en dat van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) worden samengevoegd tot één organisatie.

Een geregionaliseerde brandweer kan efficiënter en effectiever voldoen aan de hogere kwaliteitseisen die de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de brandweer stelt. Ook is een geregionaliseerde brandweer minder kwetsbaar dan een lokale brandweer. Omdat de organisatie groter is, is de continuïteit bij vacatures of langdurige ziekte beter op te vangen. Ook heeft de regionalisatie als voordeel dat de bestaande kwaliteitsverschillen van brandweerzorg tussen gemeenten verdwijnt en op niveau wordt gebracht.

De regionalisatie van de brandweer heeft als gevolg dat de werknemers van de brandweer die nu in dienst zijn van de gemeente straks in dienst zijn van de VRU. In verband met een zorgvuldige overgang van het personeel, is in samenspraak met vertegenwoordigend overleg en de vakbonden onder andere een sociaal statuut opgesteld.

De basis brandweerzorg en de positie van de vrijwilliger blijven ook bij e geregionaliseerde brandweer het hart van de organisatie vormen. Door de beroepsondersteuning op districtsniveau te organiseren, kan meer kwaliteit en continuïteit worden gewaarborgd, terwijl de afstand tot de dagelijkse uitrukposten zo klein mogelijk wordt gehouden.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van december wordt de gemeenteraad gevraagd met het voorstel in te stemmen.

 

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Hollandse AVond Mijdrecht


Terug

Hollandse AVond Mijdrecht