Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

College wil Veenbad openhouden tot ingebruikname nieuw zwembad

Datum: 11 november 2009
Bron: Gemeente De Ronde Venen

Als het aan het college van B en W ligt, blijft het Veenbad open totdat het nieuwe zwembad aan de Veenweg in gebruik wordt genomen. Het openhouden van het Veenbad, totdat er gezwommen kan worden in het nieuwe bad, is volgens B en W in het belang van zowel de inwoners van Vinkeveen als de werknemers van het Veenbad.

Het college betreurt de onrust die is ontstaan nadat gisteren door de stichting Het Veenbad een persbericht is verspreid waarin wordt gemeld dat het bad mogelijk per 31 december van dit jaar gaat sluiten. Het gemeentebestuur is momenteel met de stichting Het Veenbad in gesprek om afspraken te maken over een soepele overgang van de activiteiten van het Veenbad naar het nieuwe zwembad. Een geruis-loze overgang is zowel in het belang van de inwoners van Vinkeveen als van de werknemers van het Veenbad.

De stichting het Veenbad heeft inmiddels zelf geld gereserveerd in verband met sluiting van het bad. Volgens het college is dit bedrag voldoende om de komende periode, tot ingebruikname nieuwe bad, aan alle verplichtingen te voldoen. Ook heeft het college de stichting, zowel mondeling als schriftelijk, te kennen gegeven dat als het gereserveerde bedrag onvoldoende is, de stichting dit, gemotiveerd, ken-baar kan maken. Het college is bereid welwillend naar zo'n met motieven omkleed verzoek te kijken.

Vandaag is een brief naar stichting Het Veenbad gestuurd waarin B en W schrijven de gesprekken met de stichting te willen voortzetten. Wat het college betreft blijft uitgangspunt voor die gesprekken dat het Veenbad openblijft tot de ingebruikname van het nieuwe zwembad.

 

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Family Mijdrecht


Terug

Family Mijdrecht