Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Bezoekers voelen zich veiliger in centrum Mijdrecht na invoering cameratoezicht

Datum: 22 oktober 2009
Bron: Gemeente De Ronde Venen

Bezoekers en bewoners van het centrum van Mijdrecht voelen zich sinds de invoering van cameratoezicht 's avonds en 's nachts veel minder onveilig. Dat blijkt uit een evaluatie die is gehouden in opdracht van de gemeente naar de effecten van het cameratoezicht. Op basis van camerabeelden zijn sinds de invoering twintig personen aangehouden.

In november 2007 heeft de gemeenteraad besloten voor een periode van drie jaar cameratoezicht in te voeren in het centrum van Mijdrecht. Afgesproken is toen ook de effecten van het toezicht na twee jaar te evalueren. Dat is nu gebeurd en de resultaten daarvan staan in de "eindrapportage effectevaluatie cameratoezicht Mijdrecht".

Uit de evaluatie blijkt dat sinds de invoering van cameratoezicht in het centrum van Mijdrecht de situatie in dit gebied sterk is verbeterd. Zowel bewoners/ondernemers als bezoekers/passanten voelen zich 's avonds en ‘s nachts veel minder onveilig. Zo is het percentage bewoners/ondernemers dat zich 's avonds wel eens onveilig voelt gedaald van 54 procent naar 33 procent. Bij bezoekers/passanten is dit percentage gedaald van 77 procent naar 21 procent.

Sinds de invoering is 23 procent van de bewoners/ondernemers wel eens slachtoffer geworden van overlast en criminaliteit. Dat betekent een afname van 12 procent ten opzichte van de situatie van voor invoering. Bij bezoekers/passanten is het percentage licht gestegen van 6 procent voor invoering naar 14 procent na invoering van cameratoezicht.

De beelden die de camera's maken worden wekelijks op vrijdag- en zaterdagavond en -nacht live uitgekeken door observanten in Utrecht. In 17 maanden tijd zijn er in de toezichtcentrale 147 incidenten geregistreerd wat neerkomt op gemiddeld 9 incidenten per maand. Op basis daarvan zijn 20 aanhoudingen verricht, is 17 maal verbaliserend en 79 maal corrigerend opgetreden.
De meeste mensen weten inmiddels dat er cameratoezicht is en het overgrote deel van de bewoners/ondernemers en passanten/bezoekers is positief over de verschillende aspecten van de maatregel.

Het bovenstaande leidt tot de eindconclusie dat de situatie in het cameragebied is verbeterd.

Op basis van deze evaluatie kan echter niet worden vastgesteld wat de exacte bijdrage van cameratoezicht daarbij is geweest. Als gekeken wordt naar de objectieve gegevens over veiligheid is niet vast te stellen in hoeverre dit door de camera's beïnvloed wordt. Daarvoor zullen ook andere vragen beantwoord moeten worden. Dit kan door middel van een procesevaluatie. Door het college is besloten om die procesevaluatie in 2010 uit te voeren. Eind 2010 zal de gemeenteraad beslissen over wel of niet voortzetten van cameratoezicht.

Het rapport en het besluit van het college wordt tijdens het Ronde Tafel Gesprek van 10 november besproken.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Hema Mijdrecht

Family Mijdrecht


Terug

Hema Mijdrecht

Family Mijdrecht