Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Hoe veilig is De Ronde Venen?

Datum: 07 september 2009
Bron: Gemeente De Ronde Venen

Maakt u 's avonds voor het slapen gaan nog met een gerust hart een ommetje in uw buurt? Bent u de afgelopen 12 maanden slachtoffer geweest van een misdrijf? Hoe tevreden bent u over de politie? Dit zijn enkele vragen die vanaf 10 september in het kader van de Veiligheidsmonitor worden gesteld aan 2263 inwoners van de gemeente De Ronde Venen.

De Veiligheidsmonitor is een grootschalig onderzoek naar de gevoelens van (on)veiligheid bij de bevol-king. Ook zaken als de leefbaarheid in de buurt, respectloos gedrag, het gemeentelijke veiligheidsbeleid en het functioneren van de politie worden gemeten. Het onderzoek wordt zowel op landelijk als gemeen-telijk niveau uitgevoerd.

De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit tweejaarlijks terugkerende onderzoek bij het vormgeven en evalueren van haar veiligheidsbeleid. In De Ronde Venen draagt het bureau Dimensus zorg voor de uitvoering van het onderzoek.
Deelnemers aan het onderzoek krijgen een brief thuisgestuurd waarin ze worden uitgenodigd een vra-genlijst op internet in te vullen. Wie liever een schriftelijke vragenlijst gebruikt, krijgt deze desgevraagd thuisgestuurd. Het onderzoek start op 10 september. De resultaten worden in maart 2010 verwacht.

Het gemeentebestuur vindt het heel belangrijk dat inwoners die benaderd worden ook meedoen en de enquête invullen. Alleen bij hoge deelname ontstaat een goed beeld van de veiligheidssituatie in onze gemeente.

Informatie
Meer informatie over de Veiligheidsmonitor is te vinden op www.veiligheidsmonitor.nl. Voor vragen over het onderzoek in De Ronde Venen kunt u contact opnemen met Marlise van Aerde, afdeling Integrale Veiligheid, telefoonnummer 0297-291709.

 

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34
Terug