Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

SC Johnson windmolen operationeel

Datum: 08 juli 2009
Bron: SC Johnson

SC Johnson heeft vandaag haar eerste eigen windmolen in gebruik gesteld bij haar fabriek in Mijdrecht, de grootste Europese productie faciliteit van de wereldwijde SC Johnson organisatie. Deze investering van ruim €3miljoen komt zowel het bedrijf als de planeet ten goede. De molen draagt ook bij aan SC Johnson's strategie van schone energie projecten gericht op het verlagen van de emissie van broeikasgassen en de richtlijnen die het bedrijf zichzelf hiervoor heeft opgelegd. Door de ingebruikname van deze nieuwe windmolen kan het bedrijf het gebruik van schone windenergie nu internationaal promoten.

"Deze windmolen helpt SC Johnson om emissies en energieverbruik verder terug te dringen" zei Fisk Johnson, Voorzitter en CEO van SC Johnson. "En wat nog belangrijker is, is het eindresultaat - een beter milieu voor nu en voor toekomstige generaties. Hopelijk zal wat wij hier bereikt hebben een inspiratie zijn voor andere wereldwijd opererende bedrijven".

De kracht van 110,000 bomen
De 80 meter hoge windmolen zal 66% van de door SC Johnson Europlant benodigde elektriciteit produceren, waarmee jaarlijks 3,930 ton emissie van broeikasgassen wordt voorkomen. Dit staat gelijk aan het planten van 110,000 jonge boompjes of het in stand houden van 30 hectare bos. Net zo indrukwekkend is dat het bedrijf verwacht jaarlijks ongeveer 6.1 miljoen kilowatt uur aan groene elektriciteit te produceren en Europlant's elektriciteitsbehoefte van het openbare netwerk met 45% te reduceren.

De windmolen is een vervolg op SC Johnson's doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen te voorkomen en wereldwijd de uitstoot van CO2 te verminderen. Sinds 2000 heeft het bedrijf de uitstoot van broeikasgassen bij haar belangrijkste fabrieken met 42% teruggedrongen. SC Johnson blijft werken aan een verdere reductie o.a. door middel van wind- en andere duurzame energiebronnen.

Verbonden aan het openbare elektriciteitsnetwerk levert de windmolen energie aan de 300.000m2 grote productie faciliteit in Mijdrecht. De fabriek produceert o.a. Brise® luchtverfrissers, Mr. Muscle® reinigers, Pledge® meubelonderhoud, Shout® vlekkenspray en Toilet Duck® naast andere bekende consumenten producten. Deze producten worden geëxporteerd naar 30 Europese landen, incl. Frankrijk, Duitsland, Italië, Polen, Rusland, Spanje, Turkije en Engeland.

Een traditie van milieu innovatie
Dit Nederlandse initiatief is er één in een reeks van recente SC Johnson wereldwijde projecten waarbij gebruik gemaakt wordt van duurzame energiebronnen. In 2008 tekende SC Johnson een 5-jarige overeenkomst met Spartan Renewable Energy in Amerika voor de levering van elektriciteit opgewekt door het Harvest windmolenpark in Michigan. Hiermee wordt voor 46% voorzien in de elektriciteitsbehoefte van SC Johnson's fabriek in Bay City, Michigan, waar Ziploc® wordt geproduceerd. Dit resulteert in het terugdringen van CO2 uitstoot met 29,500 ton per jaar.

In 2005 is SC Johnson een investering van vele miljoenen dollars aangegaan in een krachtstroomproject voor haar grootste fabriek nabij Racine, Wisc. Het project omvat een gas compressor en een turbine motor die methaangas van een nabijgelegen vuilstortplaats omzetten in elektriciteit en stoom ten behoeve van de elektriciteitsvoorziening, koeling en verwarming van het bedrijf. Dit proces levert de dagelijks benodigde hoeveelheid elektriciteit en meer dan de helft van de benodigde stoom, wat resulteert in de reductie van 52,000 ton broeikasgassen per jaar.

Daarnaast gebruikt één van de grootste SC Johnson fabrieken in Indonesië palmafval als vervanging van dieselolie. Als pionier in het gebruik van duurzame energie rapporteert SC Johnson in 2008 dat 38% van de wereldwijd gebruikte elektriciteit afkomstig is van schone bronnen.

Over SC Johnson
SC Johnson is een familiebedrijf dat zich toelegt op de productie van innovatieve, hoog kwalitatieve producten, uitstekende werkomstandigheden en een lange termijn verplichting ten opzichte van het milieu en de gemeenschappen waarin men actief is. Het hoofdkantoor is gevestigd in de Verenigde Staten en het bedrijf is één van 's werelds grootste producenten van huishoudelijke schoonmaak- en onderhoudsproducten, luchtverfrissers en insect control. Bekende merken in de Verenigde Staten zijn: Glade®, Off! ®, Pledge®, Raid®, Scrubbing Bubbles®, Shout®, Windex® Ziploc® en buiten de Verenigde Staten: Autan®, Baygon®, Brise®, Echo®, Kabikiller®, Klear® en. Muscle®. Het 123 jaar oude bedrijf, met een omzet van meer dan $8 miljard op jaarbasis, heeft wereldwijd 12.000 mensen in dienst en verkoopt haar producten in meer dan 110 landen. www.scjohnson.com 

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34


Terug