Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Lintjesregen in De Ronde Venen

Datum: 07 mei 2009
Bron: Gemeente De Ronde Venen

Bij Algemene Gelegenheid 2009 (lintjesregen) is in gemeente De Ronde Venen een Koninklijke Onderscheiding toegekend aan vijf inwoners.

Op woensdag 29 april om 11.00 uur werden de versierselen behorende bij deze onderscheidingen opgespeld bij twee inwoners, de heer H.D. Slagboom en bij de heer P.P. Bosman, door burgemeester M. Burgman, in de Raadzaal van het gemeentehuis in Mijdrecht.
De overige drie inwoners werden elders gedecoreerd.

Vier personen zijn gedecoreerd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Eén persoon is gedecoreerd als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer H.D. Slagboom uit Mijdrecht, is sinds 1984 (bestuurlijk) actief op het terrein van sport, automatisering en cultuur.

Decorandus is sinds 1984 tot heden actief als elftalleider van het selectieteam van VV Argon; tevens is hij medeoprichter van "The School" een onderdeel van de vereniging waarin de jeugdspelers intensief worden begeleid bij hun huiswerk.
Vanaf 1988 tot heden is hij initiatiefnemer van de oprichting en vrijwilliger bij de Stichting Eendrachtig Automatiseren; hij is een aanspreekpunt van de stichting ;
De heer Slagboom is vanaf 1998 tot heden secretaris van de Stichting Onderhoud Monument St. Johannes De Doper; hij is betrokken geweest bij de opzet van de grote veiling ten bate van het restauratiefonds van de kerk ;
Vanaf 2006 tot heden is hij bestuurslid van het Rabofonds; hij is medeverantwoordelijk voor de juiste besteding van de fondsgelden.

Voor zijn vrijwilligersactiviteiten kan hij worden gekwalificeerd als "iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen" en "iemand die anderen heeft gestimuleerd".
Het heeft Hare Majesteit de Koningin behaagd hem te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer P.P. Bosman uit Mijdrecht, ontplooit sinds 1988 (bestuurlijke) activiteiten voor de samenleving op het terrein van welzijn, sport, cultuur en t.b.v. de Turkse en Marokkaanse gemeenschap in de gemeente de Ronde Venen.

Van 1988-1994 was hij eerst voorzitter en later penningmeester van de Soos De Cirkel in het Prinsenhuis; deze soos is voor verstandelijk gehandicapten. Hij organiseerde de jaarlijkse ontspanningsavond en was betrokken bij het Theater Maatwerk.
Van 1990 tot heden is hij vrijwilliger bij de Stichting Hakyol. Deze stichting zet zich in voor de Turkse en Marokkaanse gemeenschap in de gemeente De Ronde Venen (deze stichting is tegenwoordig mede door de inzet van betrokkene opgesplitst in een Marokkaanse en Turkse afdeling/stichting). Hij is in tijden van maatschappelijke onrust de contactpersoon en het aanspreekpunt tussen de Turkse en Marokkaanse gemeenschap en de gemeente. Hij zamelde geld in voor mensen in nood ten gevolge van de aardbeving in Turkije.
Van 1991 tot 2006 was hij betrokken bij de organisatie van allerlei activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking. Hij heeft vele jaren een speciaal herdenkingsconcert georganiseerd op 4 mei na de kransleggingen in de verschillende kernen van de gemeente De Ronde Venen.

Van 1993 tot 1998 was hij vrijwilliger bij de Stichting Maghariba. Hij regelde allerlei activiteitenprogramma's.

Van 1998 tot heden is hij vrijwilliger bij de voetbalvereniging Argon. Hij maakte onder meer een blad ter ere van behaalde kampioenschappen.

Van 2001 tot heden is hij vrijwilliger bij en sinds 2006 ook bestuurslid van de Oranjevereniging Mijdrecht. Hij houdt zich met name bezig met het uitgeven van het programmaboekje voor de gehele gemeente De Ronde Venen ter gelegenheid van Koninginnedag, de 4 mei herdenking en de viering van 5 mei Bevrijdingsdag.

Hij kan worden gekwalificeerd als "iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen".
Het heeft Hare Majesteit de Koningin behaagd hem te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.


De heer J. van Walraven te Mijdrecht
, is actief op kerkelijk, maatschappelijk en bestuurlijk gebied.
Sinds 1980-1990 was hij voorzitter van de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Mijdrecht en lid van het Moderamen van deze gemeente.
Van 1984 tot 1995 was hij brandweercommandant van de vrijwillige brandweer van Mijdrecht.

Van 1996 tot heden is decorandus bestuurlid en sinds medio 2006 voorzitter van de Rabobank Veenstromen en rechtsvoorgangers. Hij is bestuurslid van het Kringbestuur Midden-Nederland en als zodanig lid van het landelijke Rabobank Parlement. Tevens is hij lid van de landelijke adviescommissie van Rabobank Nederland die zich bezighoudt met coöperatiezaken.

Van 2004 tot 2006 was hij voorzitter van de kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente van Mijdrecht en voorzitter van de Kerkenraad. Tevens was decorandus lid van het Gezamenlijke Moderamen van de Hervormde Gemeente van Mijdrecht en de Gereformeerde Kerk van Mijdrecht. Als voorzitter van de Kerkenraad heeft hij zich beijverd voor een tijdelijke gebedsruimte in de NH Kerk t.b.v. de Turkse gemeenschap tijdens de verbouwing/bouw van een moskee. Als lid van het Gezamenlijke Moderamen en als voorzitter van de Kerkenraad van de Hervormde Gemeente heeft hij een fusieproces opgestart tussen de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente, hetgeen resulteerde in een werkelijke fusie van beide kerkelijke gemeentes per 1 januari 2006.

Van 2006 tot heden is decorandus voorzitter van het college van Kerkrentmeesters van de gefuseerde PKN gemeente in Mijdrecht en lid van het Moderamen van deze gemeente.

Hij kan worden gekwalificeerd als "iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen".
Het heeft Hare Majesteit de Koningin behaagd hem te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Van Walraven bleek op de dag van de Lintjesregen op vakantie te zijn. De versierselen behorende bij deze onderscheiding zullen hem op een later tijdstip worden uitgereikt.

De heer C.G. van Schaik uit Waverveen, is (bestuurlijk) actief met name op het gebied van het kerkelijk leven en uitvaartwezen.
Decorandus ontplooide de volgende activiteiten:

Van 1990 tot heden is hij lid van de parochievergadering (1989-2001) en lid van het dagelijks bestuur (vanaf 2001 tot heden) van en vrijwilliger bij de R.K.-parochie St. Urbanus. Betrokkene assisteert de pastoor bij bijzondere diensten. Sinds 2005 is hij wekelijks actief met het structureren en opnieuw opzetten van het archief van de kerk. Daarnaast is hij wekelijks actief als klusjesman in de kerk, de pastorie en op het kerkterrein. Bij openstellingen van de kerk is de heer Van Schaik altijd als vrijwilliger beschikbaar, als rondleider en bij het schoonmaken van de kerktoren voorafgaand aan de openstelling. Jaarlijks bouwt betrokkene de kerkstal op.

Van 1990 tot heden is decorandus drager en secretaris bij de begrafenisvereniging St. Barbara. Daarnaast assisteert hij bij werkzaamheden en het onderhoud op de begraafplaats.
Voorts heeft hij een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van Wireless Nes, een internetnetwerk voor de Nesser gemeenschap. Betrokkene is verder actief voor de wereldwinkel.

Decorandus kan worden gekwalificeerd als "iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen".
Het heeft Hare Majesteit de Koningin behaagd hem te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Omdat de activiteiten van de heer Van Schaik in de gemeente Amstelveen plaatsvinden, is op speciaal verzoek de onderscheiding door de burgemeester van Amstelveen uitgereikt.

De heer A. Vermeer uit Wilnis heeft na zijn emiraat in 2002 zijn onbezoldigde werkzaamheden op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking onverkort voortgezet.
Decorandus heeft medische programma's opgezet en begeleid t.b.v. kinderen in Zuid-Afrika (voorlichting over HIV-AIDS; programma voor ernstig ondervoede baby's en jonge kinderen). Hij levert daardoor een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de medische voorzieningen voor kinderen in Zuid Afrika.
Sinds 1991 is decorandus ook actief betrokken als adviseur en bestuurslid bij diverse organisaties in c.q. instellingen in Nederland op het terrein van kinderen met een verstandelijke of fysieke handicap.

Decorandus kan worden gekwalificeerd als "iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen en anderen heeft gestimuleerd" en "iemand die werkzaamheden heeft verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben".
Het heeft Hare Majesteit de Koningin behaagd hem te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Op speciaal verzoek werd de onderscheiding uitgereikt door de voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Utrecht.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Family MijdrechtTerug

Family Mijdrecht