Notice: Undefined variable: aExtraHeaders in /home/hoisen6926/domains/petershotnews.nl/public_html/controllers/news.cont.php on line 89

Notice: Undefined variable: aExtraHeaders in /home/hoisen6926/domains/petershotnews.nl/public_html/controllers/news.cont.php on line 98

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/hoisen6926/domains/petershotnews.nl/public_html/controllers/news.cont.php on line 98
Minder verkeersdoden in provincie Utrecht - Peters Hotnews.nl
Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Minder verkeersdoden in provincie Utrecht

Datum: 23 april 2009
Bron: Provincie Utrecht

In 2008 is het door de politie geregistreerde aantal verkeersdoden ten opzichte van 2007 in de provincie Utrecht afgenomen. Het aantal ziekenhuisgewonden is voor het tweede achtereenvolgende jaar gestegen. Dat blijkt uit de ongevalscijfers die door Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat, vandaag zijn gepresenteerd.

Het geregistreerde aantal verkeersdoden op alle wegen in de provincie Utrecht is afgenomen van 48 in 2007 naar 43 in 2008. Het aantal geregistreerde slachtoffers schommelt de laatste jaren rond de 43 per jaar. Het aantal ziekenhuisgewonden op alle wegen in de provincie Utrecht is wel toegenomen van 702 in 2007 naar 740 in 2008. Daarmee zit de provincie Utrecht weer op het niveau van 2003.

Gemeenten
Voor de gemeenten in de provincie Utrecht geldt dat het aantal verkeersdoden per individuele gemeente laag is en door de jaren heen fluctueert. Op gemeenteniveau is het daarom niet reëel een uitspraak te doen over de toe- of afname van het aantal verkeersdoden en ziekenhuisslachtoffers.

Eind mei analyse bekend
Op basis van de vandaag beschikbaar gekomen ongevalcijfers kan nog geen verklaring worden gegeven voor de geconstateerde ontwikkelingen. Eind mei volgt daarover meer informatie. Voor de provincie Utrecht zijn de cijfers over 2008 aanleiding om zich in te blijven zetten op maatregelen die de verkeersveiligheid verbeteren. Dit door een combinatie van verbetering van de infrastructuur, educatie, voorlichting en handhaving. Waar, voor wie en in welke mate deze maatregelen nodig zijn, wordt de komende periode geanalyseerd op basis van de database met ongevalcijfers. Deze database, uitgesplitst naar wegbeheerders, bevat veel meer informatie en is vanaf vandaag beschikbaar voor analyse.

Kanttekening
De werkelijke aantallen verkeersdoden en -gewonden liggen hoger dan de aantallen die de politie registreert. Vanaf 1996 blijkt dat de registratie van de politie en Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS, voorheen AVV) gemiddeld 93% van het werkelijk aantal verkeersdoden bevat. Om dit percentage te verhogen wordt het werkelijke aantal verkeersdoden bepaald door de koppeling met de CBS-statistiek van niet-natuurlijke doden.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Hema Mijdrecht

Family Mijdrecht

Terug

Hema Mijdrecht

Family Mijdrecht