Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Politiewijkteam De Ronde Venen weer helemaal op sterkte.

Datum: 18 maart 2009
Bron: Gemeente De Ronde Venen

Met een aantal nieuwe wijkagenten is het politiewijkteam De Ronde Venen weer helemaal op sterkte. Wij stellen de wijkagenten dan ook graag aan u voor.

Vinkeveen
Ernst Sinselmeijer.          Vinkeveen (oude dorp), Waverveen en Water (vaartoezicht).
Vanessa Koolmees.        Vinkeveen (nieuwe dorp).

Mijdrecht
Job van Bennekom        Centrum, Proostdijland Noord en Zuid en De Hoef
Gideon van der Peijl       Twistvlied en Molenland
Abdel Abid                     Hofland Noord en Zuid en Amstelhoek

Wilnis
Saskia de Waal Malefijt   Wilnis

Wijkagent vvc/bedrijventerrein Mijdrecht
Raoul Vrijhoef                Veel Voorkomende Criminaliteit + bedrijventerrein Mijdrecht

Wijkagent jeugd
Arjan Daemen                Wijkagent jeugd

Is er in uw wijk een probleem dat te maken heeft met criminaliteit en/of overlast, dan is bij de politie uw wijkagent het eerste aanspreekpunt. Samen met partners zoals gemeente, wijkcommissies, winkeliers, woningbouwverenigingen, scholen maar zeker ├║ als burger in de eerste plaats, probeert de wijkagent de leefbaarheid en veiligheid in uw wijk te verbeteren. De wijkagent doet dit, door zelf en samen met de overige politieagenten van het wijkteam, toezicht te houden en erop toe te zien dat de wet wordt nageleefd en dat afspraken worden nagekomen. De wijkagent pakt problemen op zoals woninginbraken, vandalisme en geweld, en probeert problemen te voork├│men. Als er bijvoorbeeld beginnende overlast door jongeren wordt gesignaleerd, maakt de wijkagent afspraken met de gemeente, jeugdwerk, de jongeren en/of u.

Strafrechterlijke onderzoeken
Ook behandelt een wijkagent, net als ieder ander wijkteamlid, aangiftes van strafbare feiten. Dit betekent dat hij of zij op het politiebureau verdachten of getuigen hoort en processen-verbaal op papier zet. Wilt u een wijkagent spreken, belt u dan op kantoortijden naar het wijksecretariaat van het politiewijkteam De Ronde Venen via het landelijke toegangsnummer 0900-8844.

Sinds kort heeft het wijkteam De Ronde Venen een eigen e-mailadres:
[email protected] . Daar kunt u ook uw vragen en opmerkingen kwijt. Bij niet-dringende zaken krijgt u antwoord van het wijksecretariaat of van uw wijkagent.

112
Ten overvloede vermelden wij dat bij verdachte of heterdaad situaties u 112 mag bellen.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug