Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Topman Postcodeloterij krijgt lap grond voor prikkie in Marickenland

Datum: 03 maart 2009
Bron: Telegraaf.nl
WILNIS - Topman Jan Oostrom van Novamedia, de organisatie achter de Nationale Postcodeloterij, heeft voor een appel en een ei een kavel bouwgrond van 4000 vierkante meter kunnen kopen, midden in het toekomstig natuurgebied Marickenland tussen de dorpen Wilnis, Mijdrecht en Vinkeveen.

Oostrom verkreeg zijn eigen 'Postcode Kanjer'. Door een rekenfout van een gemeenteambtenaar betaalde Oostrom voor de eerste 3056 meter 180 euro per vierkante meter en voor de daaropvolgende duizend vierkante meter slechts 3,50 euro per vierkante meter. Volgens de gemeente gaat het om een pijnlijke fout.

Landhuis
De Novamedia-topman mag in het toekomstige natuurgebied een landhuis met een inhoud van 800 kubieke meter realiseren.

Toen de gemeente erachter kwam dat Oostrom 4000 in plaats van de overeengekomen 3000 vierkante meter had gekocht, was de verkoop al een feit, echter zonder de correcte oppervlakte. In onderling overleg is toen besloten om de resterende duizend vierkante meter 'tegen agrarische' waarde aan hem te verkopen. Marickenland is nu nog agrarisch land, maar de komende jaren moet er een groot natuur/moerasgebied verrijzen.

De aanschaf is pikant omdat juist de Postcodeloterij jaarlijks tientallen miljoenen schenkt aan organisaties die zich inzetten voor natuurbehoud. Zo ontvingen de provinciale landschappen sinds 1996 ruim €140 miljoen. Natuurmonumenten ontving ruim 238 miljoen, juist om natuurgebieden te beschermen. Het gebied dat door de topman is gekocht, grenst aan terrein van Staatsbosbeheer. In de streek heeft de aankoop van Oostrom tot grote beroering geleid. "Land inpikken doe je bij de Postcodeloterij", zo schrijft een verontruste bewoner. "Het directielid kan in zijn extra grote tuin nu uitkijken op het nieuw te creëren natuurgebied."

"Een faliekante misser", zo meent NVM-makelaar Witte in Vinkeveen. "3,50 euro per vierkante meter is krankzinnig. Het kan helemaal niet! De gemeente had het meteen goed moeten doen", aldus directeur De Groot. Een fatsoenlijke prijs voor een kavel bouwgrond van 500 vierkante meter schommelt in Vinkeveen/Wilnis volgens makelaardij Witte rond de 600 euro per vierkante meter.

Op het gemeentehuis heeft verantwoordelijk wethouder Lambregts-van Nobelen (Grondzaken) het schaamrood op de kaken. "Als ik de klok zou kunnen terugdraaien, zou ik dat doen. Het perceel is niet goed ingemeten. Het totale kavel van 4000 vierkante meter is van onkruid ontdaan, bij koper en verkoper was er geen onduidelijkheid over welk kavel het ging. Later bleek dat de verkooptekening niet juist was, de fout is hersteld door duizend vierkante meter te verkopen tegen agrarische waarde", aldus de wethouder, die benadrukt dat de bouwmogelijkheden van de koper zo niet zijn vergroot.

"Het is gelopen zoals het is gelopen, ik ben er verantwoordelijk voor." Grondzakenambtenaar Van Leeuwen heeft tijdens een commissievergadering de blunder toegegeven. Ook hij wijst op het onkruid dat verwijderd was: "Iedereen had het idee dat het totale perceel verkocht zou worden..." De gemeente zegt dat de verkoop door een openbare inschrijving tot stand is gekomen.

In een reactie laat de Novamedia-topman weten dat hem niets te verwijten valt omdat de gemeente De Ronde Venen, waar Wilnis deel van uitmaakt, een rekenfout heeft gemaakt. Voor het overige beschouwt Novamedia de lokale rel als een privézaak. Novamedia benadrukt dat de vorming van het natuurgebied niet door de grondaankoop wordt belemmerd.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug