Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Ministerraad stemt in met herindeling Abcoude, Breukelen, De Ronde Venen en Loenen

Datum: 12 december 2008
Bron: regering.nl

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Bijleveld-Schouten van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met het wetsvoorstel tot gemeentelijke herindeling van de gemeenten Abcoude, Breukelen, De Ronde Venen en Loenen per 1 januari 2010 tot de nieuwe gemeente Vecht en Venen.

Op basis van het herindelingsvoorstel van de provincie Utrecht hebben de afgelopen maanden diverse consultaties plaatsgevonden. De bij het herindelingsproces betrokken partijen hebben hun zienswijze kenbaar gemaakt. Op basis hiervan is geconcludeerd dat, onder verwijzing naar het langdurige herindelingsproces, versterking van bestuurskracht in de betrokken gemeenten op dit moment noodzakelijk en urgent is.

Met de samenvoeging van Abcoude, Breukelen, De Ronde Venen en Loenen ontstaat een sterke, toekomstbestendige gemeente die op voldoende - zij het geen volledig - draagvlak in het gebied kan rekenen.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Family Mijdrecht

Terug

Family Mijdrecht