Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Juist gebruik alarmnummer 1-1-2

Datum: 01 december 2008
Bron: sos112.nl
Iedere dag wordt het alarmnummer 1-1-2 meer dan 10.000 keer onnodig gebeld. Voor minister Ter Horst van BZK aanleiding voor maatregelen om misbruik terug te dringen en voorlichting te geven over het juiste gebruik van 1-1-2. Misbruik kan in het uiterste geval mensenlevens kosten en geeft extra werkdruk voor de 1-1-2 centralisten. Het kan er namelijk voor zorgen dat er slachtoffers vallen, omdat een persoon met een noodmelding mogelijk langer moet wachten om verbinding te krijgen met 1-1-2.

Maatregelen om het misbruik terug te dringen, zijn:

  • het sturen van SMS-bommen naar misbruikers;
    het terugbellen van peuters die spelen met de telefoon: ouders worden op hun verantwoordelijkheid voor het gedrag van hun kind aangesproken;
  • veelplegers krijgen via bureau HALT te maken met de politie;
  • het toevoegen van functionaliteit aan de 112-telefooncentrale bij het KLPD waar alle mobiele telefoontjes binnenkomen, waardoor het mogelijk wordt adresgegevens van misbruikers die bellen zonder SIM-kaart te traceren.
Jongeren van 12 tot 18 jaar vormen de belangrijkste groep van misbruikers. Juist bij deze groep is een gedragsverandering in veel gevallen moeilijk te bereiken. De aanpak van de misbruikers wordt nog extra bemoeilijkt door het feit dat het traceren van deze groep niet of slecht mogelijk is: de jongeren bellen meestal uit telefooncellen of via een mobiele telefoon zonder abonnement. De centrale in Driebergen, waar mobiele oproepen naar 112 binnenkomen, heeft nu nog onvoldoende functionaliteiten waarmee misbruikers die bellen via een mobiele telefoon getraceerd kunnen worden. Dit neemt niet weg dat notoire misbruikers (pesters) nu al geregeld gestraft worden.

Zolang de opsporingsmogelijkheden beperkt zijn, blijft ook de sanctionering beperkt. En daar zit de crux bij de aanpak van deze groep: wanneer duidelijk is dat misbruik geregistreerd én (fors) gesanctioneerd wordt, wordt het pesten en misbruiken van het noodnummer niet meer ´zomaar een geintje´. Wie ten onrechte het alarmnummer belt, kan dan worden aangepakt. Door de afschrikkende werking die daarvan uit zal gaan, verwacht minister Ter Horst dat het aantal ongeoorloofde telefoontjes fors terug zal lopen.

De centrale in Driebergen zal naar verwachting vanaf het najaar van 2008 beschikken over de mogelijkheid locatie-informatie van alle bellers zichtbaar te maken en over systemen die persoonsgegevens koppelen aan telefoonnummers (ook van bellers zonder abonnement). BZK wacht met het opstarten van een voorlichtingscampagne naar deze specifieke groep totdat deze extra functionaliteit op de nieuwe centrale operationeel is.

De doelgroepen waarop nu wél een aantal voorlichtingsactiviteiten worden gericht, zijn senioren, volwassenen, jonge kinderen en de anderstaligen. Deze groepen maken zich schuldig aan oneigenlijk gebruik van 1-1-2, waarbij van opzet veelal geen sprake is. Informatie over juist gebruik van 1-1-2 leidt waarschijnlijk al tot een vergroot bewustzijn en een daarmee samenhangende gedragsverandering (niet meer onnodig bellen).

Op dit moment zijn wij bezig met een onderzoek naar het gebruik van onze website.Wij verzoeken u vriendelijk aan dit onderzoek deel te nemen.

www.112.nl

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug