Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Herindeling Vecht en Venen opnieuw op de agenda van de ministerraad

Datum: 06 november 2008
Bron: Ingezonden stukken
Staatssecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties heeft in een gesprek met Gedeputeerde Haak-Griffioen van de provincie Utrecht de intentie uitgesproken het herindelingsvoorstel Vecht en Venen voor de kerst opnieuw op de agenda van de ministerraad te zetten.

Aanleiding voor het gesprek over het herindelingsvoorstel Vecht en Venen was dat het herindelingsvoorstel op 24 oktober jl. door de ministerrraad is aangehouden. Staatssecretaris Bijleveld heeft Gedeputeerde Haak-Griffioen toegelicht dat er vanuit de ministerraad vragen bestonden over het draagvlak voor de herindeling. Die vragen worden momenteel beantwoord. Voor de beantwoording is het nu niet nodig dat er overleg plaatsvindt met betrokkenen uit het gebied. Gedeputeerde Haak-Griffioen heeft het belang van het herindelingsvoorstel nog eens bij de staatssecretaris onder de aandacht gebracht.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug