Notice: Undefined variable: aExtraHeaders in /var/www/vhosts/petershotnews.nl/domains/petershotnews.nl/public_html/controllers/news.cont.php on line 89

Notice: Undefined variable: aExtraHeaders in /var/www/vhosts/petershotnews.nl/domains/petershotnews.nl/public_html/controllers/news.cont.php on line 98

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/petershotnews.nl/domains/petershotnews.nl/public_html/controllers/news.cont.php on line 98
College verheugd over betrekken bewoners bij ontwikkelen van nieuwe strategie Groot Mijdrecht Noord - Peters Hotnews.nl
Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

College verheugd over betrekken bewoners bij ontwikkelen van nieuwe strategie Groot Mijdrecht Noord

Datum: 05 november 2008
Bron: Gemeente De Ronde Venen
Het college van Burgemeester en Wethouders van De Ronde Venen heeft kennis genomen van het besluit van Gedeputeerde Staten (GS) om een nieuwe strategie te ontwikkelen voor Groot Mijdrecht Noord. GS hebben hiertoe op 28 oktober besloten aangezien geen van de zes bestaan-de strategieën een oplossing biedt voor de problemen met water in de polder. Ook is geen van de strategieën betaalbaar. B en W zijn verheugd dat de Reflectiegroep betrokken wordt bij het op-stellen van deze zevende strategie.

GS hebben dinsdag 4 november bekend gemaakt dat geen van de eerder geformuleerde zes strategie-en voldoet aan de belangrijkste voorwaarden die door de provincie zijn gesteld, namelijk dat de strategie de problemen in voldoende mate moet oplossen en dat de strategie betaalbaar moet zijn. Daarom is besloten een zevende strategie te ontwikkelen die bestaat uit een combinatie van strategieën. Die nieu-we strategie moet wel aan een aantal randvoorwaarden voldoen en volgend voorjaar gereed zijn.

Het college van B en W vindt het positief dat Gedeputeerde Staten hebben besloten om tot definitieve besluitvorming over de polder Groot Mijdrecht Noord te komen. Door het onderzoek van de commissie Remkes, de aanbevelingen die daar uit voortkwamen en het aanvullende onderzoek dat heeft plaatsge-vonden, is er een goed beeld van de problematiek in de polder verkregen. Ook is er overeenstemming over wat de problemen in de polder zijn.
B en W zijn verheugd dat de Reflectiegroep Groot Mijdrecht Noord betrokken wordt bij het opstellen van de nieuwe strategie. Hiermee worden de bewoners direct betrokken bij het planproces waarmee het draagvlak voor een mogelijke oplossing vergroot kan worden.
Het besluit van Gedeputeerde Staten biedt op dit moment alleen duidelijkheid over de toekomst voor een nader vast te stellen deel van de polder. Hier zal de bestaande landbouwfunctie nog tientallen jaren kunnen blijven voortbestaan. Voor het overige deel van de polder biedt het besluit géén duidelijkheid en zekerheid. Het college beseft dat hiermee niet wordt voldaan aan eerder gewekte verwachtingen en betreurt dit.

Het college zal, voordat Provinciale Staten volgend jaar een besluit nemen over de nieuwe strategie voor Groot Mijdrecht Noord, met de gemeenteraad van gedachten wisselen over de toekomst van de polder. Het resultaat hiervan kan als input dienen voor de finale besluitvorming van Provinciale Staten over Groot Mijdrecht Noord.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Karwei Vacatures Mijdrecht

Terug

Karwei Vacatures Mijdrecht