Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Prijzen uitgereikt voor Vrijwilliger en Vrijwilligersinitiatief van 2008

Datum: 05 november 2008
Bron: Gemeente De Ronde Venen
Als slotstuk van de Vrijwilligersdag, reikte burgemeester Marianne Burgman van gemeente De Ronde Venen op dinsdag 4 november de prijzen uit voor Vrijwilliger van het jaar 2008 en Vrijwilli-gersinitiatief van 2008. Vrijwilliger van het jaar is geworden mevrouw G. de Vries-Burggraaff uit Mijdrecht. Zij ontving het bronzen beeld ‘Helpende handen’. De winnaar voor de titel van het Vrijwilligersinitiatief van 2008 is geworden het ‘AJOC Festival’ van jongeren vereniging AJOC. De prijs die zij gewonnen hebben is een cheque ter waarde van € 2.500,-

Jaarlijks wordt in de gemeente De Ronde Venen de Vrijwilligersdag georganiseerd. De gemeente wil hiermee blijk geven van haar waardering voor al het werk wat vrijwilligers doen. Alle in De Ronde Venen actieve vrijwilligers worden uitgenodigd om deze dag bij te wonen. Inwoners en organisaties in de ge-meente nomineren personen en/of organisaties voor de prijzen die op deze dag worden uitgereikt. Het college van burgemeester en wethouders besluit op voordracht van het Comité van aanbeveling aan wie de prijzen worden toegekend.

Vrijwilliger van het jaar 2008
Mevrouw G. de Vries-Burggraaff uit Mijdrecht is gekozen als Vrijwilliger van het jaar 2008. Zij ontvangt haar prijs voor haar inzet op vele terreinen. Al meer dan 40 jaar zet zij zich intensief in voor meerdere organisaties in de zorg en voor de kerk. Bij het Nederlandse Rode kruis is zij begonnen. Daar houdt zij zich onder andere bezig met hulpverlening, opvang en verzorging en ouderenbezoek. Bij de Bloedbank geeft ze presentaties, organiseert collectes en coördineert de werkzaamheden van gastvrouwen. Daarbij is mevrouw de Vries-Burggraaf presentatrice bij Midpoint, de omroep van De Ronde Venen. Bij Zuwe Maria-Oord begeleidt ze bewoners van en naar kerkelijke vieringen en serveert ze koffie aan de bewo-ners. Voor de kerk is mevrouw de Vries-Burggraaff ook op meerdere gebieden actief en verricht diverse werkzaamheden.

Mevrouw de Vries-Burggraaff ontving uit handen van burgemeester Marianne Burgman het bronzen beeld “Helpende Handen’’. Het beeld is speciaal ontworpen voor de Vrijwilligersdag van de gemeente De Ronde Venen en vervaardigd door kunstenaar Edwin Merks, een geboren en getogen Mijdrechte-naar. Het ontwerp van het beeldje “Helpende Handen” bestaat uit een bronzen opengewerkte ronde schijf op een lichtgekleurde steen. In de ronde schijf zijn vele helpende handen te zien die allen naar het centrum wijzen, zij symboliseren de hulp die de vrijwilliger geeft.

Vrijwilligersinitiatief van 2008
Het Vrijwilligersinitiatief van het jaar 2008 is uitgereikt aan jongerenvereniging AJOC voor het jaren-lang organiseren van het AJOC festival. Het AJOC festival is na 25 jaar niet meer weg te denken uit de gemeente en geniet grote regionale bekendheid. Het hele jaar door zijn er zo’n 300 vrijwilligers uit een brede groep van de Rondeveense samenleving bezig met de organisatie. Het getuigt van grote ambitie, betrokkenheid en kennis van zaken van deze vrijwilligers om de organisatie van het festival op een dergelijk hoog niveau vlekkeloos te laten verlopen. Zij ontvingen uit handen van burgemeester Marianne Burgman een cheque ter waarde van € 2.500,-.

Foto's: Peter Bakker (A-side media)

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug