Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Turborotonde op N201 richting Hilversum bijna klaar

Datum: 22 oktober 2008
Bron: Gooi- en Eemlander
Nederhorst den Berg - Voorraad cup-a-soup in de bouwkeet van Heijmans lijkt nog ruim voldoende tot half november. Rond die tijd levert de wegenbouwer - tot opluchting van de tienduizenden automobilisten die op werkdagen de N201 plegen te gebruiken - de turborotonde op de kruising met de Gabriëlweg op.

Het einde van het megaproject op de Vreelandseweg, zoals de provinciale weg beter bekend is, komt dus eindelijk in zicht. Dat mag ook wel, want negen maanden verkeershinder is een wel erg lange periode om met zoveel (zwaar) verkeer over een bypass te slingeren. Het is dan ook een zeer ingrijpend project waar de knapen van de wegenbouwer voor stonden. Pas op de plattegronden in de bouwkeet is te zien hoe omvangrijk het karwei is.

Sinds een week of twee kunnen de automobilisten, die het zeshonderd meter lange werktraject met hooguit dertig kilometer per uur moeten afleggen, zien waar ze het allemaal voor overhebben: over de stalen barriërs heen, die de bypassroute gescheiden houden van het werkterrein, is nu het grote ovaalvormige hart van de turborotonde zichtbaar geworden. De constructie met een doorsnee van ruim twintig meter lijkt nog het meest op een buitenmodel grafheuvel, waaromheen een brede strook van alle begroeiing is ontdaan.

Dat houdt verband met het turbo-aspect: de hele rotonde wordt meerbaans gemaakt, compleet met 'rammelstroken'.
Die laatste zijn een meter brede betonnen opstaande randen, die de berm moeten gaan beschermen tegen de enorme stroom blik. Deskundigen hebben uitgerekend dat de turborotonde straks ongeveer 25.000 voertuigen per dag kan verwerken. Ook de fietsers kunnen straks beschikken over nieuw asfalt.

Wat weinigen zullen beseffen, wanneer de auto's in november weer vrij baan krijgen, is dat het vernieuwde stuk N201 waarover ze rijden - inclusief de rotonde zelf - rust op 2526 meterslange betonnen palen.
Heijmans heeft bij het begin van de klus in maart drie heistellingen op het terrein gehad om hele series van de drie à vier meter lange palen van elk 22 centimeter dik de grond in te jagen. Ingenieurs hadden berekend dat alleen daarmee het nieuwe wegdek met de loodzware turborotonde voldoende gestut kon worden. Zo slap is de bovenlaag grond, dat een werker van Heijmans ter plekke het over 'bagger' heeft.
Het is geen pretje om nu over dit stuk N201 te rijden. In de bypass zitten twee slingers die attentie verdienen, maar de bestuurders worden ook afgeleid door de heersende verkeersdrukte en natuurlijk ook door de gele bebording langs de weg. Wie vanuit Hilversum vertrekt ziet aan beide zijden van de weg een hele serie aankondigingen die varieert van 'N523 ri. Nederhorst den Berg afgesloten' tot 'Weesp volg W' en van 'Verkeershinder i.v.m. aanleg Rotonde periode maart 2008 t/m november 2008' tot 'stoplicht over 200 meter en verboden in te halen'. De politie heeft volgens de wegwerkers bij tijd en wijle ijverig gecontroleerd wie er te snel voorbijreed. ,,Niet dat we veel gevaar liepen, daar zorgden die barriërs wel voor.''

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug