Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Levendige discussies inloopavond sluipverkeer Vinkeveen

Datum: 15 oktober 2008
Bron: Gemeente De Ronde Venen
Ruim 150 inwoners brachten woensdagavond 8 oktober een bezoek aan de inloopavond in de Boei in Vinkeveen.
Van 17.00 uur tot 21.00 uur konden inwoners binnen lopen om te praten over de problematiek rondom het sluipverkeer in het plassengebied van Vinkeveen.

Het voornaamste doel van de avond was om de mening van betrokken inwoners en bedrijven te horen en in kaart te brengen. Daartoe waren verschillende informatiepanelen neergezet om de bezoekers te informeren over de problematiek en de (tegenstrijdige) belangen in het gebied. Centraal stond het doel of de bestemming van de wegen in het gebied: welk verkeer ervaart men als ongewenst verkeer (sluipverkeer) en van welke verkeer is het wel wenselijk dat het over de wegen in het plassengebied kan? Ook is gesproken over de diverse soorten maatregelen die mogelijk een bijdrage leveren aan het beperken van sluipverkeer.

Er werd volop inhoudelijk gediscussieerd en meegedacht over de beste aanpak van de problematiek. Zowel over de doelstellingen, de mogelijke maatregelen als over de bestaande regelingen, bleken de meningen en ervaringen duidelijk uiteen te lopen. Deze varieerden van: er is helemaal geen probleem tot alle wegen moeten afgesloten worden en alleen de bewoners moeten een pasje krijgen.

Behalve dat er op de avond zelf over de verschillende meningen werd gediscussieerd, lagen er ook enquêteformulieren. De bezoekers hebben daar uitgebreid gebruik van gemaakt om hun mening te geven en ideeën aan te geven.

De enquêtes zullen de komende tijd worden geanalyseerd. Daarna stelt de gemeente een vervolgaanpak op. De eventuele nieuwe maatregelen die daaruit volgen, worden dan aan de betrokkenen voorgelegd.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Family Mijdrecht

Terug

Family Mijdrecht