Notice: Undefined variable: aExtraHeaders in /home/hoisen6926/domains/petershotnews.nl/public_html/controllers/news.cont.php on line 89

Notice: Undefined variable: aExtraHeaders in /home/hoisen6926/domains/petershotnews.nl/public_html/controllers/news.cont.php on line 98

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/hoisen6926/domains/petershotnews.nl/public_html/controllers/news.cont.php on line 98
Schoolwacht op het VeenLanden College (VLC)? - Peters Hotnews.nl
Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Schoolwacht op het VeenLanden College (VLC)?

Datum: 06 oktober 2008
Bron: Ingezonden stukken
Mijdrecht & Vinkeveen – Rond november wil het VeenLanden College een schoolwacht gaan invoeren. De school heeft daar een extern bedrijf voor in de arm genomen.

Leerlingen uit de klassen van vmbo-t en havo 4 worden verplicht gesteld om medeleerlingen in de pauzes te wijzen op fouten die zij maken, zoals vervuiling, ruzie of schelden.

Ze worden uitgerust met een blauwe jas met ‘Schoolwacht’ achter op, een portofoon en een boekje om namen van leerlingen op te schrijven die niet luisteren.
Nadat de taak van schoolwacht met goed gevolg doorlopen is, wordt een certificaat uitgereikt. Het bedrijf achter het concept van de schoolwacht, 5Elements, spreekt van een grote betekenis van het certificaat: “Zo zal een werkgever (in de toekomst) naar dit certificaat kunnen vragen. Bij het niet kunnen tonen van dit sociale vaardigheid certificaat kan dit gevolgen hebben voor de carrière van de leerling. Een werkgever kan iemand in dienst nemen die kan aantonen dat hij/zij zich heeft weten te gedragen.”

De aankondiging van invoering van de maatregel is op het VeenLanden College niet soepel verlopen. Zo heeft de directie verzuimd om de docenten voldoende in te lichten, en heeft het de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad helemaal niet op de hoogte gesteld.

Ook de communicatie naar ouders is niet soepel verlopen. Een conrector van het college geeft toe dat de invoering an sich niet de schoonheidsprijs verdient, maar zei dat ouders op 26 september een brief ontvangen moesten hebben. Zeven dagen later bleek dit volgens velen echter nog steeds niet het geval.

Ook leidt het plan van invoering tot veel kritiek van leerlingen en ouders. Leerlingen die belast zullen worden met de taak van schoolwacht, geven aan dat zij bang zijn dat er niet naar hen wordt geluisterd en is de angst van represailles, al dan niet buiten schooltijd, groot. Ook zeggen ze dat het probleem, zoals vechtpartijen en vuil op de grond, helemaal niet groot genoeg is voor zo’n maatregel en dat capaciteit van het vegen door leerlingen met corvee, laatkomers en conciërges, groot genoeg is.

Een ander veelgehoord protest is dat het probleem van te voren niet kenbaar is gemaakt aan leerlingen en ouders, en daarom is de verbazing groot dat de directie aan zo’n maatregel denkt.

De directie gaf aan de maatregel, ondanks alle kritieken, waarschijnlijk gewoon in te voeren.

Kijk op www.5elements.nl voor meer informatie over de schoolwachten op andere scholen.

De rector van het VLC Mevr. K. van Oort heeft een reactie gegeven op dit artikel:

Op school houden wij ons naast vakkennis ook bezig met de pedagogische ontwikkeling van leerlingen. In het huidig tijdsgewricht zijn sociale vaardigheden belangrijk. Daarbij behoort een vaardigheid die in onze huidige maatschappij steeds meer ondergesneeuwd raakt, namelijk elkaar aanspreken op niet wenselijk gedrag. In het ingezonden stuk op petershotnews geven leerlingen van onze school zelf aan dat het bij ons op school veilig is en er weinig gebeurt en weinig rommel wordt gemaakt. Wat een prima omgeving om te leren hoe het is om iemand aan te spreken die toch vuil op de vloer gooit. Of moeten we dit allemaal maar laten gebeuren, het constateren en eraan voorbij gaan? Op school zijn wij bezig met zowel burgerschapskunde als maatschappelijke stage om leerlingen voor te bereiden om de samenleving in te gaan. Wij begeleiden leerlingen hierin. Ook met het project schoolwacht worden leerlingen niet het enge bos in gestuurd, maar worden begeleid en worden opgeleid om elkaar op een goede manier te wijzen op gedrag. Behalve de begeleiding vanuit 5elements die hiervoor subsidie ontvangt van het ministerie van onderwijs zijn ook de conciërges van het VLC er voor ondersteuning aan de leerlingen.

De aarzeling van sommige mensen ligt ons inziens bij de angst dat andere leerlingen buiten school vervelend kunnen gaan doen? Dan is de noodzaak voor het project nog groter. In onze gemeenschap zou het vanzelfsprekend moeten zijn dat mensen elkaar kunnen aanspreken zonder dat men dat maar laat lopen uit angst. Wij verheugen ons op leerlingen die dit geleerd hebben en later vanuit hun normen en waarden een goede rol kunnen vervullen in onze maatschappij.

Mevr. K. van Oort, rector VLC

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Hema Mijdrecht

Family Mijdrecht

Terug

Hema Mijdrecht

Family Mijdrecht