Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

De Ronde Venen en Rabofonds plaatsen 19 defibrillatoren

Datum: 28 mei 2008
Bron: Gemeente De Ronde Venen
In het najaar worden verspreid over de gemeente De Ronde Venen 19 Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s) geplaatst. De overlevingskans van personen die worden getroffen door hartfalen stijgt met ruim 50 procent als binnen zes minuten van een AED gebruik wordt gemaakt.

De AED’s komen te hangen bij verschillende sportaccommodaties en –verenigingen in de gemeente, maar ook bij de Boei en de Willisstee, de servicepunten in Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen, dorpshuis Ons Streven in Amstelhoek en de kerk in Waverveen. Argon, de Vinkeveense tennisvereniging VLTV en de Springbok in De Hoef, die al eerder een AED hebben geplaatst, krijgen daarvoor een financiële te-gemoetkoming.

De gemeenteraad van De Ronde Venen is in het najaar door verschillende sportverenigingen benaderd met de vraag om subsidie in het leven te roepen voor de aanschaf van Automatische Externe Defibrilla-toren. Bij de behandeling van de Kadernota Sport heeft wethouder Ingrid Lambregts dit verzoek opge-pakt. In samenspraak met de Rabobank, de VSB, een fysiotherapeut en enkele inwoners is geïnventari-seerd waar en op welke voorwaarden de AED’s geplaatst zouden moeten worden. Dat onderzoek heeft geleid tot een lijst van 19 plekken waar de defibrillatoren geplaatst worden.

Het Rabofonds Dividend voor de Samenleving schenkt de in totaal 22 AED’s aan de verenigingen en instanties. Daarmee is een bedrag gemoeid van ongeveer 30 duizend euro. De gemeente neemt de administratieve en organisatorische werkzaamheden voor haar rekening. Ook wordt voor bedrijven, scholen en wijkcomités de mogelijkheid in het leven geroepen de AED met korting aan te schaffen.

Verenigingen die een AED ontvangen zijn verplicht om minimaal vier gecertificeerde vrijwilligers te heb-ben die kunnen reanimeren en de AED kunnen bedienen. Voor culturele centra en servicepunten is dit aantal vastgesteld op twee. De verwachting is dat de defibrillatoren in september worden geplaatst als de vrijwilligers gecertificeerd zijn. De opleidingen worden verzorgd door EHBO-vereniging St. Lucas.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Hollandse AVond Mijdrecht

Terug

Hollandse AVond Mijdrecht