Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Start Burgernet na de zomer

Datum: 14 mei 2008
Bron: Gemeente De Ronde Venen
De voor volgende week aangekondigde lancering van Burgernet is uitgesteld. Tijdens de laatste testen van het technische systeem van Burgernet, is gebleken dat het nog onvoldoende stabiliteit en kwaliteit biedt om er daadwerkelijk op een verantwoorde wijze mee van start te gaan. Door het landelijk projectteam is daarom besloten de start van Burgernet over de zomer te tillen.

De gemeente De Ronde Venen is een van de negen Nederlandse gemeenten die deelneemt aan het pilotproject Burgernet, een samenwerkingsverband tussen gemeente, inwoners en politie. Doel van Burgernet is om de veiligheid van de woon en werkomgeving te vergroten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en werknemers van bedrijven in de gemeente. Met Burgernet worden inwoners en werknemers door de politie via telefoon of sms direct betrokken bij het vinden van bijvoorbeeld verdachte personen of voertuigen. Inwoners en werknemers kunnen op die manier bijdragen aan de veiligheid in hun directe omgeving.
Burgernet is al in 2004 als experiment in Nieuwegein ingevoerd. Uit de in 2007 uitgevoerde evaluatie werd duidelijk dat er nog diverse verbeteringen aan het systeem noodzakelijk waren. In de pilot die in de negen Nederlandse gemeenten wordt uitgevoerd wordt daarom met een vernieuwd systeem gewerkt. Dit nieuwe systeem biedt meer mogelijkheden voor zowel de gebruikers van politie en gemeenten, als voor de deelnemers. Zo kunnen centralisten van de meldkamer nu niet alleen spraak, maar ook tekstberichten verzenden en kunnen deelnemers zelf hun adres en bereikbaarheidsgegevens wijzigen via de website. Voor alle betrokkenen is het van groot belang dat het systeem te allen tijde werkt zoals het hoort. Kwaliteit en stabiliteit zijn hierbij essentieel en hier worden hoge eisen aan gesteld. Na een uitvoerige risicoanalyse heeft de kerngroep van de landelijke stuurgroep begin deze wek besloten om de lancering te verzetten tot na de zomervakantie.

Naast een goed werkend systeem, valt of staat Burgernet met een zo groot mogelijk aantal deelnemers. Om zo veel mogelijk inwoners in de gemeenten te bereiken en de kans te geven zich aan te melden, start daarom ook de werving van Burgernetdeelnemers pas na de zomervakantie. Er is geen reden om te veronderstellen dat het systeem niet gaat werken. Uitgangspunt van de stuurgroep is echter dat de uitrol in de deelnemende gemeenten pas kan plaatsvinden als de software voldoende beproefd is én voldoet aan de gestelde eisen. Dit is echter op dit moment nog niet het geval. Zodra de laatste randvoorwaardelijke verbeterpunten in de techniek zijn gerealiseerd, voldoet het systeem aan alle stabiliteits en kwaliteitseisen om Burgernet met veel vertrouwen na de zomer van start te kunnen laten gaan.
Als gevolg van dit besluit is het officiële startsein en daarmee het Startcongres Burgernet, dat gepland stond op 20 mei 2008 in Zeist, uitgesteld tot de startdatum bekend is na de zomer.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug