Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Politie start project 'Hatecrimes'

Datum: 23 maart 2008
Bron: Politie
Op donderdag 20 maart 2008 hebben minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mevrouw dr. G. ter Horst op een speciale wijze het officiële startsein geven van het project Hatecrimes. Dit project biedt slachtoffers van racistische en/of homofobe delicten (Hatecrimes) de mogelijkheid (online) melding of aangifte te doen. Doel is melding/aangifte laagdrempelig te maken voor slachtoffers en getuigen.

Het huidige percentage van aan de politie gemelde racistische en homofobe ‘Hatecrimes’ is onacceptabel laag. Via het project Hatecrimes kunnen discriminatiedelicten vertrouwelijk worden gemeld. Dit project biedt het slachtoffer beperkte anonimiteit en is toegankelijk voor veel mensen. Mede door het gebruik van internet stimuleert het juist ook jonge mensen Hatecrimes (online) te melden. Meer meldingen en/of aangiften geeft de politie zicht op trends en hotspots van Hatecrimes en geeft zo de mogelijkheid actief op te sporen.

Het project zal in eerste instantie op proef van start gaan in de politieregio’s Amsterdam-Amstelland en Gelderland-Zuid. Na gebleken succes zal dit project landelijk uitgerold gaan worden. Aan het ontwerp van het project Hatecrimes hebben meegewerkt: Politieacademie/LECD/Art.1/MeldMisdaadanoniem/Anne Frank Stichting/ Forum/ Movisie/ COC/korpsen Amsterdam-Amstelland en Gelderland-zuid.

De term ‘Hatecrime’ is overgewaaid uit het Engels. Letterlijk betekent het haatcriminaliteit of haatmisdrijf, maar in het Nederlands zouden we ook het woord discriminatie kunnen gebruiken. Het gaat om gebeurtenissen waarvan het slachtoffer, of iemand anders, vindt dat ze zijn ingegeven door een vooroordeel of door haat. Iedereen kan het slachtoffer worden van ‘Hatecrime’. Dit is kwetsend; het kan woede, verdriet, schaamte en angst teweegbrengen.

Het kan hier onder andere gaan om verbaal geweld(beledigen, schelden), pesterijen, mishandeling, beschadiging van eigendom, intimidatie, graffiti, toegang weigeren. De achtergrond van dit soort gedrag is discriminatie. Ook als op een website teksten of afbeeldingen worden weergegeven, die bijvoorbeeld op grond van ras, geloof, homoseksualiteit beledigend zijn, kan hiervan melding of aangifte worden aangedaan. Ook dit is strafbaar.

Voor meer informatie ga naar www.hatecrimes.nl.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug