Notice: Undefined variable: aExtraHeaders in /home/hoisen6926/domains/petershotnews.nl/public_html/controllers/news.cont.php on line 89

Notice: Undefined variable: aExtraHeaders in /home/hoisen6926/domains/petershotnews.nl/public_html/controllers/news.cont.php on line 98

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/hoisen6926/domains/petershotnews.nl/public_html/controllers/news.cont.php on line 98
Jaarcijfers 2007 district Rijn & Venen - Peters Hotnews.nl
Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Jaarcijfers 2007 district Rijn & Venen

Datum: 23 januari 2008
Bron: Politie Regio Utrecht
Rijn & Venen - De totale criminaliteit binnen de acht gemeenten van het district Rijn & Venen (De Ronde Venen, Breukelen, Abcoude, Loenen, Woerden, Montfoort, Oudewater en Maarssen) is gedaald met 3% ten opzichte van 2006 (8.855 aangiftes). Het is het vijfde achtereenvolgende jaar dat er een daling te zien is.
 
In 2002 werd in het district Rijn & Venen 10.778 keer aangiften gedaan van strafbare feiten. Eind 2007 staat dit aantal op 8.601. Dit betekent dat ten opzichte van 2002 de criminaliteit met 19% is gedaald. 
 
Stijgers en dalers
De meeste delictsoorten laten een daling zien. De grootste daling is openlijk geweld, dat is ten opzichte van 2006 met 20% afgenomen. Ook het aantal woninginbraken en diefstal van of uit auto is met respectievelijk 11% en 10% gedaald. Deze daling is mede te danken aan de inspanningen die de politie heeft gepleegd zoals het houden van extra toezicht en postacties. Ook zijn op verschillende locaties in het district preventieacties gehouden om burgers te informeren over strafbare feiten die in hun wijk gepleegd worden. Op deze wijze zijn burgers alert op verdachte situaties en kunnen zij eventueel preventieve maatregelen nemen. De delictsoorten waarop een stijging te zien is, zijn mishandeling (15%) en overige criminaliteit (13%). 
 
Doelstelling
De politie heeft samen met het Openbaar Ministerie en de gemeenten een gezamelijke doelstelling afgesproken, namelijk een verlaging van de criminaliteitscijfers met 40% eind 2011. Voor het komend jaar betekent dit dat naast het gegarandeerde politiepakket[1] onze focus ligt bij het verder terugdringen van veelvoorkomende criminaliteit (fietsendiefstal, auto-inbraken en vernielingen), woninginbraken, jeugdoverlast en ongelijkwaardigheid.
 
Het politiepakket bestaat uit:
·         Aanpak van kapitale delicten en calamiteiten
·         Binnen 10-minuten ter plaatse bij confrontatie dader, levensbedreigende situaties en meldingen van verdachte situatie
·         Toezicht op plaatsen en tijden met verhoogd risico
·         Een herkenbare wijkagent
·         Een herkenbare leiding
·         Een herkenbare politielocatie 

 

Cijfers 2007

Criminaliteitscijfers      

2006   

2007   

groei/afname

Woninginbraken

857

764

-11%

Bedrijfsinbraken

499

425

-15%

Geweldsdelicten

738

737

0%

Auto-inbraak

2.016

1.809

-10%

Fietsendiefstal

951

791

-17%

Vernielingen

1.716

1.732

+1%

Overige criminaliteit

2.076

2.342

+13%

Totale criminaliteit

8.855

8.601

-3%

 

 

 

 

Productie

 

 

 

Aangiften

8.855

8.601

-3%

Ingezonden dossiers

1.922

1.883

-2%

Aanhoudingen

2.588

2.632

+2%

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Family Mijdrecht

Terug

Family Mijdrecht