Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

'Service aan melders' politie Amsterdam-Amstelland groot succes

Datum: 09 januari 2008
Bron: Politie Amsterdam-Amstelland
Het SAM-project (service aan melders) bleek een groot succes en is vanaf heden in de hele politieregio Amsterdam-Amstelland van kracht. Sinds februari vorig jaar deed de politie een proef in vier wijkteams met de afhandeling van niet spoedeisende meldingen.

Mensen die een melding doen van bijvoorbeeld een geluidsoverlast, krijgen nu een telefoontje over de afhandeling daarvan waar dat in het verleden minder vanzelfsprekend was. "Op deze manier werkt het twee kanten uit", vertelt projectcoördinator Carolien Dijkstra. "De politieambtenaar legt uit wat hij heeft gedaan. Hiermee is 87% van de melders erg tevreden. Dit stimuleert de burger om vaker een melding te doen en het stimuleert de agent in het werk als hij een tevreden melder aan de lijn krijgt. Daarbij is een telefoontje snel gepleegd." Meldingsbereidheid Met deze service wil de korpsleiding van Politie Amsterdam-Amstelland de meldingsbereidheid omhoog tillen. Hoe vaker mensen melden hoe meer informatie de politie krijgt. Het gevolg is een betere en gerichter inzet van politiepersoneel. Dit leidt tot tevredenheid en een groter gevoel van veiligheid bij de inwoners.

Als het agenten uiteindelijk niet lukt om zelf terug te bellen dan doet een volontair dat. De politie heeft inmiddels de beschikking over vijftien enthousiaste vrijwilligers. De reacties van melders en vrijwilligers zijn in hoofdzaak positief. "Mensen zijn vaak erg blij als ze een telefoontje krijgen", zegt een volontair van het regionale politiekorps Amsterdam-Amstelland. Na een melding belt hij mensen terug over de voortgang. "Politieagenten bellen eerst altijd zelf maar de zaken die blijven liggen neem ik voor mijn rekening", aldus de vrijwilliger.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Hollandse AVond Mijdrecht

Terug

Hollandse AVond Mijdrecht