Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Bijna 900 klachten over de politie in 2006

Datum: 29 oktober 2007
Bron: Politie Regio Utrecht
In 2006 ontving Politie Utrecht 893 klachten over haar optreden. In 2006 bleken de meeste klachten te zijn ingediend over houding en gedrag (442), verwachtingen van burgers (170) en gebruik maken van bevoegdheden (127).

De klachten over houding en gedrag hadden met name betrekking op onfatsoenlijke bejegening (103), onvoldoende inlevingsvermogen (61) en autoritaire/intimiderende houding (59).

In 283 van de 893 gevallen kwam de klachtbrief niet in aanmerking voor behandeling volgens de klachtenprocedure. Redenen daarvoor waren onder meer dat de klacht niet over de politie ging of alleen bedoeld was als bezwaar tegen een aanhouding of bekeuring. Dan werd de klager doorverwezen naar de juiste instantie.

Om zoveel mogelijk te leren van klachten wordt altijd geprobeerd klager en de medewerker over wie geklaagd is, met elkaar in gesprek te brengen. Als dit niet lukt, kan de klager ervoor kiezen de klacht voor te leggen aan de onafhankelijke commissie voor de politieklachten. In 11% van de gevallen werd van die mogelijkheid gebruik gemaakt.

De klachtenregeling van Politie Utrecht biedt burgers de mogelijkheid de politieorganisatie en haar medewerkers aan te spreken op de manier waarop het politiewerk wordt uitgevoerd. De klachtenregeling biedt waarborgen voor klachtbehandeling op maat binnen de daarvoor gestelde wettelijke kaders.

Voor Politie Utrecht zijn klachten signalen dat er mogelijk fouten zijn gemaakt en dat het vertrouwen van de burger in de politie is beschaamd. Alle reden voor het korps om deze grondig te onderzoeken en te leren van eventuele fouten. De klachten worden inhoudelijk behandeld tijdens de beroepsvaardigheidstrainingen en leerpunten worden in werkoverleg en interne media zichtbaar en bespreekbaar gemaakt.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Family Mijdrecht

Terug

Family Mijdrecht