RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Informatiebijeenkomst over herindeling in De Meijert

Datum: 06 juni 2007
Bron: Gemeente De Ronde Venen
Burgemeester Burgman hoopt dat veel inwoners woensdag 20 juni a.s. de informatie-bijeenkomst in De Meijert bezoeken waar inwoners hun mening kunnen geven over de mogelijke herindeling van De Ronde Venen. ,,De gemeentelijke herindeling gaat ons allemaal aan,’’ aldus mevrouw Burgman.

Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht hebben 17 mei jl. het herindelingsontwerp vastgesteld voor het Vecht- en Plassengebied. Zij stellen voor twee nieuwe gemeenten te vormen waarvan één bestaat uit De Ronde Venen, Abcoude en het gedeelte van Breukelen ten westen van de A2 en de ander uit Loenen en het gedeelte van Breukelen ten oosten van de A2, eventueel aangevuld met Maarssen.

De gemeenteraad van De Ronde Venen heeft maandag 4 juni jl. in meerderheid besloten dat, ondanks dat De Ronde Venen zelf geen aanleiding ziet voor een herindeling, het vervolg van het herindelingsproces ‘’op constructief kritische wijze zal worden benaderd``. Daarbij is de voorkeur uitgesproken voor een variant waarin De Ronde Venen samengaat met Breuke-len, Loenen en Abcoude. De komende tijd wordt dat standpunt verder uitgewerkt.

De mening van de inwoners speelt een belangrijke rol in de uiteindelijke standpuntbepaling van de gemeenteraad. Daarvoor wordt op 20 juni a.s. een informatiebijeenkomst in de Meij-ert georganiseerd, aanvang 19.30 uur. Inwoners kunnen daar vragen stellen en kenbaar ma-ken hoe zij tegen een eventuele herindeling aankijken. De adviezen vanuit de bevolking wor-den door de gemeenteraad betrokken in de uiteindelijke standpuntbepaling. Uiterlijk eind september formuleert de raad zijn definitieve zienswijze en zal deze aansluitend bij de provincie kenbaar maken. Inwoners kunnen ook individueel op het herindelingsontwerp van de provincie reageren. Zij dienen hun mening voor 2 juli a.s. kenbaar te maken.

Het voorstel van Gedeputeerde Staten is in te zien op het gemeentehuis of via de website www.vechtenplassen.nl Tijdens een bijeenkomst in de Boei licht de provincie op 13 juni a.s. (aanvang 19.30 uur) het voorstel toe.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Or Montre juwelier Vinkeveen

Terug

Or Montre juwelier Vinkeveen