Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Oefening hulpdiensten Vinkeveense plassen op 19 juni 2007

Datum: 08 juni 2007
Bron: Ingezonden stukken
Gezamenlijk oefenen is van “levensbelang” voor hulpdiensten, tenslotte moeten de hulpdiensten tijdens een (onverhoopte) daadwerkelijke calamiteit blindelings met elkaar kunnen samenwerken. Dit jaar vindt er op 19 juni aanstaande een multidisciplinaire oefening met de naam “De Wet van Murphy” plaats op en rond de Vinkeveense plassen.

Op de Vinkeveense plassen zal als gevolg van een windhoos een aantal incidenten plaatsvinden, de primaire hulpdiensten worden gealarmeerd waarna door een juiste coördinatie en communicatie beeld verkregen moet worden over de omvang van de incidenten. Hier opvolgend worden de overige diensten gealarmeerd en moet de situatie door een juiste taakverdeling onder controle worden gekregen.

Aan de oefening nemen in ieder geval brandweer De Ronde Venen, brandweer Breukelen, Reddingsbrigade Vinkeveen, de politie, het KLPD dienst luchtvaart, het Recreatieschap, de Goed Vangst, Waternet en SGG Maarssen (Medisch) deel.

Ten behoeve van de oefening zal de rechterzijde van eiland vier, gedeelte voor het clubschip WVA (Baambrugse zuwe, Vinkeveen) vanaf 14.00 uur tot 22.30 uur worden afgesloten. Aangezien het om een realistische oefening gaat kan er enige overlast plaatsvinden in de vorm van snelvaren door deelnemers aan de oefening en geluidsoverlast door een helikopter. Wij vragen om uw begrip.

De oefening start om 19:00 uur.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug