RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Gevraagd: hulp uitgaanspubliek bij aanpak geweld

Datum: 22 december 2006
Bron: Politie
In plaats van bloemen krijgen brandweerpersoneel, ambulancepersoneel en andere medewerkers met een publieke taak vaak klappen als dank. Onder dat motto is Stichting Meld Misdaad Anoniem (M.) in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) op 18 december een campagne gestart over agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak. Geweld tegen deze werknemers is niet stoer of cool, én je kunt er iets tegen doen, maakt de campagne duidelijk. Wie met informatie over geweld niet naar de politie durft, kan anoniem bellen naar M. via 0800-7000.

Uitgaanspubliek
De campagne is vooral gericht op 15 tot 30-jarig uitgaanspubliek dat getuige kan zijn van agressie of geweld tegen hulpverleners en andere werknemers met een publieke taak. Deze getuigen van geweldsdelicten kennen vaak de daders, en de daders kennen hen. Daarom durven zij soms niet met hun informatie naar de politie. Melden via M. 0800-7000 kan dan een goed en veilig alternatief zijn.

Bioscoop
De campagne krijgt vorm vanuit de gedachte: Stank voor dank. Via een filmspot in bioscopen wordt het publiek op een indringende wijze geconfronteerd met een hulpdienst, die er alles aan doet om zo snel mogelijk ter plaatse te zijn. Bij aankomst krijgt het personeel klappen. Naast deze spot worden posters verspreid via toiletreclame in bioscopen en horecagelegenheden, en worden een radiocampagne en een internetcampagne ingezet.

Feestdagen
Bewust is er voor gekozen om de campagne te laten starten voor de komende feestdagen, omdat deze traditioneel gepaard gaan met agressie en geweld tegen hulpverleners als brandweer en ambulancepersoneel. De campagne wil een bijdrage leveren aan plezierige en geweldloze dagen voor iedereen.

Actieprogramma
De campagne past in het actieprogramma van het kabinet om agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak aan te pakken. Het gaat daarbij om hulpverleners, handhavers, toezichthouders en dienstverleners: politie, brandweer, ambulancepersoneel, medewerkers van gemeentelijke diensten, buschauffeurs en conducteurs, stadswachten, baliemedewerkers, ziekenhuispersoneel, enzovoorts. Al deze mensen worden met agressie en geweld geconfronteerd alleen doordat zij hun werk doen.

Krachtig en effectief
Het actieprogramma wil met een breed scala aan maatregelen deze agressie en geweld terugdringen onder meer door krachtig en effectief te reageren als het toch plaatsvindt. Hiervoor is het essentieel dat de dader(s) worden opgespoord. De informatie van getuigen van dergelijke geweldincidenten kan bij de opsporing een cruciale rol vervullen. Daarom is de campagne erop gericht omstanders te stimuleren om informatie hierover te melden bij de politie of anoniem via M.

Meer op www.meldmisdaadanoniem.nl/stankvoordank

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug