RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Minder verkeersslachtoffers in De Ronde Venen

Datum: 12 september 2006
Bron: Gemeente De Ronde Venen
De objectieve verkeersveiligheid is in de gemeente De Ronde Venen de afgelopen jaren aan-zienlijk verbeterd. Ook in 2005 heeft deze verbetering zich doorgezet, blijkt uit de Verkeersmo-nitor 2006.

Het totaal aantal slachtoffers (doden, gewonden met opname en gewonden zonder opname) is in 2005 gedaald naar 62. In 2004 vielen er 74 slachtoffers. In De Ronde Venen wordt de reductiedoel-stelling verkeersveiligheid uit het Strategisch Mobiliteitplan Provincie Utrecht (SMPU) aangehouden. Deze streeft naar 33% minder verkeersdoden en 14% minder ziekenhuisgewonden per jaar in 2010 ten opzichte van het peiljaar 1998.

Over de periode 1997-2005 daalde het aantal slachtoffers in de gemeente De Ronde Venen met 47%. De reductiedoelstelling verkeersveiligheid uit het SMPU voor 2010 is in 2005 gehaald. Hiermee ligt De Ronde Venen voor op de provinciale koers.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug