RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Sirenepost bij brandweerkazerne Uithoorn

Datum: 02 augustus 2006
Bron: Gemeente Uithoorn
Uithoorn - Op grond van de Brandweerwet hebben gemeenten onder andere de taak bij een (dreigende) crisis de bevolking te waarschuwen en te alarmeren. Om ervoor te zorgen dat de sirenes bij een (dreigende) crisis door het merendeel van de bevolking in onze regio te horen zijn, is het van groot belang dat er binnen de regio voldoende dekking is.

Onvoldoende dekking sirene
In delen van de wijken Thamerdal en Meerwijk-West, nabij de Zijdelweg wordt de sirene niet gehoord.

Deze situatie is zeker gezien de toekomstige ontwikkelingen niet gewenst. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) heeft een sirene beschikbaar gesteld ten behoeve van deze (toekomstige)woonwijken.

Nieuwe locatie
In overleg met de lokale brandweer is geconstateerd dat een sirene geplaatst nabij de brandweerkazerne uitkomst biedt. Indien het ministerie BZK ook met deze locatie akkoord gaat, wordt de sirene op het terrein van de brandweerkazerne geplaatst.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Regionale brandweer Amsterdam en omstreken via, tel: 020-5556018.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug