RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Tank Cindu oververhit, brandweer neemt geen risico

Datum: 27 juli 2006
Bron: www.petershotnews.nl
Uithoorn - Donderdagochtend om 10:00 uur is in een tank van één van de productieprocessen van Neville Chemical Europe B.V. in Uithoorn een verhoogde temperatuur (180 gr. C) waargenomen. Als gevolg hiervan is een beperkte hoeveelheid xyleen vrij gekomen. Dit laat het bedrijf weten. Xyleen is een oplosmiddel dat een kookpunt heeft van 140 gr. C en wordt gebruikt voor het verdunnen van de procesmengsels.

De Cindu bedrijfsbrandweer heeft de vrijkomende oplosmiddelendamp met waterstralen neergeslagen. De procestank is teruggekoeld. De brandweer Uithoorn is preventief opgeroepen, maar is niet ingezet.

De installatie is ontworpen om deze temperatuur aan te kunnen (intrinsiek veilig). Buiten de beperkte emissie van oplosmiddelen is er geen gevaar geweest voor de directe omgeving. Het bluswater wordt verwerkt in de waterzuivering van Cindu.

Het bedrijfsnoodplan is niet in werking getreden. Er hebben zich geen persoonlijk ongevallen voorgedaan. Om 10:30 uur is het sein veilig gegeven en is de productie hervat. Een nader onderzoek naar de oorzaak van dit voorval wordt uitgevoerd.

De vergunningverlenende instantie (provincie Noord-Holland), het waterschap (Waternet) en de gemeente Uithoorn zijn geïnformeerd.

Foto's: Peter Bakker (A-side media)

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug