RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

De Ronde Venen veiliger

Datum: 16 mei 2006
Bron: Gemeente De Ronde Venen
Het aantal geregistreerde misdrijven in gemeente De Ronde Venen is in 2005 gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit stelt de Misdaadmeter van het Algemeen Dagblad op 13 mei 2006.

De Misdaadmeter is een landelijk overzicht gebaseerd op de cijfers van 37 delicten van de 25 politiekorp-sen in Nederland. De Ronde Venen is op de ranglijst, waarin Rotterdam op nummer 1 (= onveiligste) staat, gezakt van plaats 156 in 2004 naar 243 (= veiliger) in 2005.

Deze positieve ontwikkeling op het gebied van de veiligheid was al uit de analyses van de plaatselijke politiecijfers gebleken bij het maken van het nieuwe Integraal veiligheidsplan. Dit plan is onlangs vastge-steld en is ontwikkeld voor een periode van vier jaar. Daarin pakt de gemeente de veiligheidsproblemen op een structurele manier aan, om de veiligheid (nog meer) te verbeteren.

In het plan zijn speerpunten, doelstellingen en actiepunten voor de meest opvallende zaken gedefinieerd. Het plan zal woensdag 17 mei 2006 in de raadscommissie Bestuur worden behandeld.

De Misdaadmeter van het AD, te zien via www.ad.nl/misdaadmeter, bevat gedetailleerde informatie over de criminaliteitscijfers van 2005.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug