RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Servicepunten Wonen Welzijn en Zorg bestaan 1 jaar!

Datum: 13 mei 2006
Bron: Ingezonden stukken
18 mei vieren de Servicepunten wonen, welzijn en zorg in Mijdrecht en Wilnis het 1-jarig bestaan.

In 2005 is gestart met een loket voor informatie en advies over wonen, welzijn en zorg. Een veelheid aan vragen is gesteld en de medewerkers zijn inmiddels goed op de hoogte van alles wat er speelt op dit gebied. Met de Rabobank als partner is het ook mogelijk allerlei financiële diensten te regelen. Van dit laatste wordt vooral in Wilnis gebruik gemaakt, maar dezelfde mogelijkheden zijn er ook op het Servicepunt aan de Hoofdweg te Mijdrecht, gevestigd in het Gezondheidscentrum van Zuwe.

Ruim 3000 vragen zijn gesteld. De medewerkers hebben mensen geholpen met het invullen van formulieren, zoals voor aanvraag zorgtoeslag en tegemoetkoming stookkosten. Er zijn vele adviesvragen beantwoord, bijvoorbeeld over het kiezen van een zorgverzekeraar, mensen wegwijs maken bij het aanvragen van een woning, wat te doen bij kindermishandeling of financiële problemen, etc.

De deelnemende organisaties (de Gemeente De Ronde Venen, Westhoek Wonen, Rabobank Veenstromen, Stichting Leefbaarheid, Stichting Welzijn Ouderen, Zuwe en Zorgcentra de Ronde Venen) zien steeds meer mogelijkheden om hun werkzaamheden met behulp van de Servicepunten dichter bij de mensen te brengen en de doelstelling van de Servicepunten als ‘vooruitgeschoven post’ krijgt steeds meer vorm.

Vrijwilligersorganisaties die op het gebied van wonen, welzijn en zorg actief zijn in de Ronde Venen maken ook gebruik van de Servicepunten. Hierdoor kunnen mensen nu direct via het Servicepunt ondersteuning regelen. Bijvoorbeeld een aanvraag doen voor hulp bij het tuinieren, of voor iemand die kan begeleiden bij een bezoek aan het ziekenhuis.

Bijzonder is dat de Servicepunten nu ook een Mobiel Kantoor hebben, speciaal voor de buitengebieden De Hoef, Waverveen en Amstelhoek. Twee ervaren medewerkers rijden elke woensdag naar de verschillende locaties en zullen proberen dezelfde kwaliteit van dienstverlening te brengen als op de vaste Servicepunten. Het is nog een proef, maar de Servicepunten hebben goede hoop op succes.

Om het 1-jarig jubileum te vieren met de inwoners van de Ronde Venen zijn de volgende activiteiten opgezet op 18 mei a.s.:

Voor alle Servicepunten: een jubileumprijsvraag. Voor de winnaars zijn er 10 taarten te verdienen om onze verjaardag mee te vieren.
 • Deze prijsvraag is op te halen bij de Servicepunten of bij de balie van de gemeente De Ronde Venen, Westhoek Wonen, Rabobank Veenstromen, Stichting Leefbaarheid, Stichting Welzijn Ouderen, Zuwe en Zorgcentra de Ronde Venen.

  In Wilnis:
 • Een ballonnenwedstrijd. Om 15.00 uur kunnen de kinderen hun ballon komen vullen en hun kaartje eraan hangen. Om 16.00 uur worden de ballonnen opgelaten.

  De 3 winnaars krijgen een mooie prijs.
 • Voor de kleintjes is er van 14.30 uur tot 16.00 uur gelegenheid om te worden geschminkt.
 • En natuurlijk is iedereen vanaf 9.00 aan de Dorpsstraat 28 welkom voor koffie met een (boter)punt

  In Mijdrecht:
 • Staat het Servicepunt van 13.30 tot 16.00 uur op de markt op het Raadhuisplein met een feestelijke stand
 • In de ochtend is iedereen welkom aan de Hoofdweg 1 voor koffie met een punt.
 • De dag wordt afgesloten met een receptie voor genodigden vanaf 17.00 uur
 • laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34  Terug