RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Jaarverslag Kringkoop Mijdrecht 2005

Datum: 11 mei 2006
Bron: Gemeente De Ronde Venen
Kringkoop is inmiddels 5 jaar actief in De Ronde Venen. In het jaarverslag geeft het bedrijf onder andere inzicht in de gehaalde resultaten.

Werkgelegenheid
Kringkoop heeft op het gebied van werkgelegenheid drie doelstellingen, te weten:
 • een bedrijf exploiteren dat een infrastructuur biedt voor sociale activering;
 • werkgelegenheid bieden aan kansarme groepen en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt;
 • het bieden van tijdelijke werkplekken t.b.v. het vergroten van arbeidsvaardigheden in het kader van reïntegratieactiviteiten.

  In 2005 zijn 36 mensen werkzaam geweest bij Kringkoop, daarnaast ook nog over het hele jaar verspreid 18 personen vanuit de reclassering (werkstraf) en 25 kinderen vanuit de Raad van de kinderbescherming (taakstraf).

  Milieu
  Ook op milieugebied heeft het bedrijf drie doelstellingen, en wel:
 • het leveren van een substantiële bijdrage aan de besparing van de verbrandingskosten van grof huishoudelijk afval;
 • het actief stimuleren van de aanschaf van herbruikbare goederen;
 • het geven van voorlichting en educatie op het gebied van milieubewustzijn.

  In 2005 is er in de winkel voor ruim 320.000 kg aan herbruikbare goederen verkocht en ruim 160.000 kg aan textiel ingezameld. Tevens is ruim 90.000 kg aan wit- en bruingoed gescheiden ingezameld.

  Financiën
  De financiële doelstellingen van omzet en opbrengsten voor 2005 heeft het bedrijf niet kunnen realiseren. In 2005 is er een daling van de omzet geweest van ongeveer 3,5 procent ten opzichte van 2004. Door beheersing van de overige kosten en met name de personeelskosten kan het bedrijfsresultaat over het jaar 2005 met toch maar een klein negatief resultaat worden afgesloten.

  Aanbieden van goederen
  Doordat Kringkoop goed naar de personeelskosten en verbrandingskosten moet kijken zijn de spelregels van het aanleveren van bruikbare goederen aangescherpt, zoals:
 • de goederen moeten bruikbaar voor verkoop zijn. De chauffeurs kunnen ter plekke goederen afkeuren en bij de klant laten staan;
 • de goederen moeten op de begane grond staan en gedemonteerd zijn.
 • laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34  Terug