RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Oud en Nieuw in De Kwakel (een enquête)

Datum: 09 mei 2006
Bron: Gemeente Uithoorn
De Kwakel heeft met Oud en Nieuw een traditie van vreugdevuren en veel vuurwerk. De wens bestaat deze traditie te behouden, maar dan op een manier dat meer mensen daar plezier aan beleven.

Naar aanleiding van de overlast op 31 december 2005 overdag en de gevaarlijke situatie ’s nachts onderzoeken we of de jaarwisseling in De Kwakel op een andere verantwoorde manier kan worden gevierd. Een kleine groep met vertegenwoordigers van buurtbeheer, verenigingen, stichting De Visser, politie en gemeente (waaronder de burgemeester) hebben met elkaar afgesproken u, door middel van de enquête, hierbij te betrekken.

De gemeente heeft mogelijkheden om eventuele wensen die naar voren komen uit het onderzoek te ondersteunen. Maar graag horen we eerst wat uw wensen en ideeën zijn voor Oud en Nieuw. We vragen u daarom deze korte vragenlijst in te vullen om zo uw mening kenbaar te maken en om haalbare suggesties te doen. U kunt er voor kiezen de enquête anoniem in te vullen.

Resultaten
Uw suggesties en opmerkingen worden in het overleg meegenomen. Op de gemeentepagina en de website kunt u in juni lezen hoe de respons was op onze oproep. We verwachten dat we in de buurtbeheerkrant van dit najaar u meer informatie kunnen geven over de invulling van de jaarwisseling van 2006/2007.

Papieren versie (uiterlijk 15 mei opsturen)
De papieren enquête, die in de bebouwde kom van het dorp zijn verspreid, kunt u in een gesloten envelop met de tekst ‘Jaarwisseling De Kwakel’ inleveren bij het dorpshuis De Quakel of bij de receptie van het gemeentehuis.

Per post kunt u deze sturen naar de gemeente Uithoorn, t.a.v. wijkbeheerder J. Hoogeveen, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug