RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Evaluatie peuterspeelzaalwerk Ronde Venen

Datum: 09 mei 2006
Bron: Gemeente De Ronde Venen
In twee jaar tijd is de positie van het peuterspeelzaalwerk in de gemeente De Ronde Venen sterk verbeterd. Dat blijkt uit de evaluatie van het peuterspeelzaalwerk over de jaren 2004 en 2005. De evaluatie is bedoeld om inzicht te krijgen in het effect van de extra gepleegde inzet van geld en om te kunnen beoordelen of het beleid structureel moet worden voortgezet.

In 2003 is onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het peuterspeelzaalwerk. De resultaten uit dit onderzoek hebben geleid tot een aantal aanbevelingen om een grotere professionaliteit te bereiken. De aanbevelingen zijn vastgelegd in de notitie ‘de toekomst van het peuterspeelzaalwerk in De Ronde Ve-nen’. Het ging hierbij onder meer om extra uren inzet van goed opgeleide leidsters en gemotiveerde vrijwilligers. Bij het vaststellen van deze notitie is besloten om in 2006 een evaluatie uit te voeren over de jaren 2004 en 2005.

Stichting Peuterspeelzaalwerk heeft zich de afgelopen twee jaar ontwikkeld tot een onmisbare partner in het onderwijs achterstandenbeleid én in de ontwikkeling van het brede school concept. De acties uit het onderwijs achterstandenbeleid worden professioneel uitgevoerd. De kwaliteit van de leidsters is vergroot en het materiaal is vernieuwd en verbeterd. Zo wordt de ontwikkeling van een kind beter bijgehouden door de invoering van een systeem waarbij het kind nauwkeurig gevolgd wordt. Bij eventuele problemen kunnen daardoor maatregelen getroffen worden.

Uit de evaluatie komt naar voren dat de in 2003 ingezette acties moeten worden voortgezet. Hiervoor is vanaf 2007 structureel een bedrag van € 52.324 nodig. Bij de discussie wordt betrokken of dit door de gemeente dan wel op een andere wijze (bijv. WIA of ouderbijdrage) gefinancierd wordt. De afweging vindt plaats bij de behandeling van de begroting 2007.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug