RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Pas op met uw persoonlijke gegevens

Datum: 08 mei 2006
Bron: Rabobank Veenstromen
‘Voorkomen is beter dan genezen’ luidt het oude gezegde. Daarom is het goed om aandacht te schenken aan een misdrijf in opkomst; identiteitsfraude. Het komt in Nederland voor, een reden om extra alert te zijn en zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan.

Identiteitsfraude houdt in dat criminelen uw persoonlijke en financiële gegevens verzamelen en daarvan later misbruik maken. Ingeslepen gewoontes, zoals het argeloos weggooien van financiële informatie, bankrekeninggegevens, een handtekening of een kopie van uw identiteitsbewijs kunnen identiteitsfraude in de hand werken. Zonder dat u er bij stil staat, beschikt een crimineel zo over een bron van informatie. Gaat u wel altijd zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens?

Tips: Ga zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens!

Onbekenden
 • Geef nooit uw persoonlijke of financiële gegevens aan onbekenden die u ongevraagd op straat, telefonisch, schriftelijk of per e-mail benaderen. Uw bank zal hier nooit op deze wijze om vragen. Bovendien zal een bankmedewerker of politieagent nooit om uw pincode vragen!

  Geld opnemen en betalen
 • Houd uw pincode privé en scherm tijdens het intoetsen van uw pincode bij een betaal- of geldautomaat het toetsenbord zorgvuldig af met uw hand en lichaam.
 • Laat persoonlijke gegevens zoals bonnetjes en visitekaartjes niet slingeren in bijvoorbeeld winkels of openbare gelegenheden. Draag niet onnodig persoonlijke gegevens met u mee.

  Thuis
 • Berg uw persoonlijke of financiële gegevens zorgvuldig op. Dit bemoeilijkt het werk van criminelen.
 • Gooi niet argeloos uw persoonlijke gegevens in de vuilnisbak of papierbak weg, maar vernietig deze zorgvuldig.
 • Maak op internet alleen gebruik van beveiligde sites om uw persoonlijke of financiële gegevens te versturen. Zorg dat uw computer voldoende beveiligd is, ook tegen virussen en spyware.
 • Zorg dat uw brievenbus is beveiligd tegen diefstal van uw post.
 • Noteer geen onnodige persoonlijke of financiële gegevens zoals toegangscodes of uw pincode in uw agenda, organizer of computer.

  Verlies of diefstal
 • Laat uw passen en creditcard bij verlies of diefstal direct blokkeren. Noteer de telefoonnummers voor het blokkeren van passen en creditcards in uw agenda of zet ze in uw mobiele telefoon.
 • Controleer bij inbraak ook uw financiële administratie, bijvoorbeeld vermissingen van dagafschriften of overschrijvingsformulieren.
 • laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34  Terug