RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Enquête deelname jeugd aan sport en sociale activiteiten

Datum: 04 mei 2006
Bron: Gemeente De Ronde Venen
De komende weken zullen veel Rondeveners een enquête van de gemeente ontvangen. De enquête wordt verstuurd aan alle ouders of verzorgers van kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die woonachtig zijn in De Ronde Venen. De enquête is een initiatief van de gemeente in samenwerking met het bedrijfsleven.

De gemeente De Ronde Venen heeft de afgelopen tijd geconstateerd dat er meerdere kinderen in de gemeente zijn die geen lid zijn van een sportclub of niet deelnemen aan een sociale activiteit. Om de omvang en oorzaak hiervan in kaar te brengen is deze enquête opgesteld.

Het vermoeden bestaat dat dit vooral het geval zal zijn bij ouders en/of verzorgers met een inkomen tot 110% van het voor hen geldende bijstandsniveau ( gezin: € 1.321,32 en voor een alleenstaande ouder € 1.189,19). We willen dit echter boven tafel krijgen om te kijken of we hier als gemeente mogelijk actie op kunnen ondernemen.

De enquête kan anoniem worden ingevuld. De uiterste retourdatum is 9 juni aanstaande.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug