RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

College raadpleegt inwoners over coalitieakkoord

Datum: 04 mei 2006
Bron: Gemeente De Ronde Venen
Het nieuwe college van B&W, dat maandag 24 april is aangetreden, is geïnteresseerd in de mening van de Rondeveners over het bereikte coalitieakkoord ‘Samen Sterk met de Inwoners’.

Het college nodigt inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen uit op het coalitieakkoord te reageren. Dat kan via een forumdiscussie op internet, of tijdens een inloop- en kennismakingsavond op 8 mei. In het Coalitieakkoord 2006-2010 ‘Samen Sterk met de Inwoners’, dat 24 april op de agenda van de gemeenteraad stond, staan in hoofdlijnen de doelstellingen van de coalitiepartijen CDA, Ronde Venen Belang en VVD. Het college van B&W gaat het coalitieakkoord uitwerken in een beleidsplan voor de collegeperiode 2006-2010.

De tekst van het coalitieakkoord is vanaf vandaag te lezen op de website van de Gemeente De Ronde Venen. Het akkoord wordt woensdag 3 mei afgedrukt op de gemeentelijke informatiepagina in weekblad De Ronde Vener. Op die manier kunnen alle Rondeveners er kennis nemen van nemen.

Het college van B&W is geïnteresseerd in de mening van de Rondeveners over het coalitieakkoord. Daarom biedt het college alle inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen twee verschillende ogelijkheden op erop te reageren:
1. vanaf 25 april tot 8 mei via een forumdiscussie op deze website;
2. op maandagavond 8 mei tussen 19.30 en 21.30 uur tijdens een inloop- en kennismakingsavond.

Forumdiscussie
Vanaf dinsdag 25 april tot 8 mei is het coalitieakkoord op de gemeentelijke website ook via een ‘forum’ toegankelijk (menu-item Actueel, Forumdiscussie). Het college roept alle Rondeveners die toegang tot internet hebben op, daarvan gebruik te maken.

Inloop- en kennismakingsavond 8 mei 2006
Daarnaast nodigt het college graag alle Rondeveense inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen uit om kennis te maken met de (nieuwe) raads- en collegeleden en met hen van gedachten te wisselen over het coalitieakkoord. Hiervoor wordt een inloopavond georganiseerd op maandagavond 8 mei 2006 van 19.30 tot 21.30 uur.

Reacties op het coalitieakkoord kunnen die avond op speciale reactieformulieren geschreven worden.

Het college van B&W betrekt de reacties bij het uitwerken van het coalitieakkoord tot een beleidsplan.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug