RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Resultaten vragenlijst buurtbeheer Uithoorn

Datum: 03 mei 2006
Bron: Gemeente Uithoorn

Op 21 maart vond de bewonersavond buurtbeheer plaats. Tijdens deze avond kregen aanwezigen de mogelijkheid om een vragenlijst in te vullen, zodat de meningen over buurtbeheer konden worden getoetst .

Van de ongeveer 240 aanwezigen hebben 135 bewoners de vragenlijst ingevuld, waarvan 8 jongeren tot 19 jaar.

Belangstelling deelname

Van alle respondenten zegt 41% deel te willen nemen aan buurtbeheer, als het onderwerp voldoende aanspreekt. 22% geeft aan actief te willen worden of blijven en een bijna net zo grote groep vindt de tijd die buurtbeheer in beslag neemt een belangrijke afweging om al dan niet deel te nemen.

De gemiddelde tijd die men wil besteden aan buurtbeheer ligt tussen de één en drie uur per maand.

Populaire onderwerpen

Als onderwerp om over mee te praten worden verkeersveiligheid en sociale veiligheid, samen met de inrichting van de straat opvallend vaak genoemd. Ook het onderhoud van groenvoorzieningen scoort hoger dan gemiddeld.

Top 3 per categorie

Oude Dorp

 1. Inrichting van de straat
 2. Verkeersveiligheid
 3. Sociale veiligheid
Meerwijk (Oost en West)
 1. Sociale veiligheid
 2. Onderhoud groenvoorzieningen
 3. Verkeersveiligheid & inrichting van de straat
Zijdelwaard
 1. Inrichting van de straat
 2. Onderhoud groenvoorzieningen
 3. Sociale veiligheid
De Kwakel
 1. Sociale veiligheid
 2. Verkeersveiligheid & jongeren in de buurt
 3. Inrichting van de straat
Thamerdal
 1. Verkeersveiligheid
 2. Inrichting van de straat
 3. Sociale veiligheid
De Legmeer
 1. Inrichting van de straat
 2. Verkeersveiligheid & onderhoud groenvoorzieningen
 3. Inrichting van een speelplaats
Europarei
 1. Sociale veiligheid
 2. Zorgvoorzieningen in de buurt
 3. Jongeren in de buurt
Jongeren
 1. Sociale veiligheid
 2. Jongeren in de buurt
 3. Drugs & entertainment
Verbetering

Bijna de helft (47,2%) van de ondervraagden is van mening dat de vernieuwde aanpak van buurtbeheer een verbetering is. Bijna dertig procent staat hier neutraal tegenover en slechts negen procent van de bevraagden zegt het hiermee niet eens te zijn.

Samenvatting en besluit

Alle aanwezigen hebben een uitgebreide samenvatting van de avond ontvangen. In juni zal de gemeenteraad over het aangepaste Plan van aanpak voor buurtbeheer besluiten. De precieze datum maken we deze maand bekend op de gemeentepagina en op deze website.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug