RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Onderhoud installaties Cindu Uithoorn

Datum: 03 mei 2006
Bron: Gemeente Uithoorn
In de periode van 6 tot en met 20 mei vinden er onderhoudswerkzaamheden aan de installaties van de Cindu plaats. De installaties van Neville Chemical Europa komen in de periode van 10 tot en met 24 juni aan de beurt.

Om een goede en veilige werking van de installaties te kunnen waarborgen, dienen deze onderhouden te worden. Voor dit onderhoud is het noodzakelijk dat de installaties periodiek worden geopend, schoongemaakt en diverse werkzaamheden daaraan worden uitgevoerd.

Mogelijke overlast voor omwonende
Tijdens de onderhoudperiode zal van 7.00 tot en met 22.00 uur in twee ploegenroosters gewerkt worden. Het is mogelijk dat u als omwonende hiervan enige geluids-, stank-, en/ of lichthinder ondervindt. Geprobeerd wordt om deze hinder tot een minimum te beperken.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren terecht bij S. Vos (tel: 0297-545432). Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de wachtchef van Cindu Chemicals B.V. (tel: 0297- 545533) of de wachtchef van Neville Chemicale Europe B.V. (tel: 0297- 545522).

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug